ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Штефан Михайло Йосипович

03.09.1923- 19.06.2008

Місце народження: м. Обухів, Київ. обл..
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: професор.

Акад. АПрН України, засл. діяч науки і техніки України. 1956 закінчив юрид. ф-т Київ. ун-ту. 1961-64 – асп. і викл. каф. цивіл. права і процесу; 1964-65 – в.о. доц., ст. викл. каф. рад. процесуального права; 1965-75 – доц., 1975-88 – проф. каф. цивіл. права і процесу. 1988-2002 – проф. каф. правосуддя. Осн. напрямки наук. діяльності: дослідження цивіл. процесуальних засобів захисту прав і свобод громадян, прав і інтересів організацій і держави, зокрема, розробка проблем цивіл. процесуальної правосуб’єктності, принципів цивіл. процесуального права, цивіл. процесуальних правовідносин і їх суб’єктів, суд. рішення, непозовного провадження, цивіл. судочинства з іноземним елементом, цивіл. процесуальної відповідальності. Чл. Наук.-метод. ради ВСУ (з 1968); наук. консультант Комітету прав. політики і суд.-прав. реформи ВР України попереднього скликання; чл. групи з розробки проекту нового ЦПК, чл. кваліфікаційної комісії суддів Київ. обл. суду, чл. редколегії журналу «Вісник Верховного Суду України», консультант Наук.-досл. центру юрид. фірми «Салком», 1994-99 – голова координ. бюро з цивіл. процесу відділення цивіл.-прав. наук АПрН України. Нагороджений орденами Вітчизн. Війни І ст., Червоної Зірки, медалями: «За відвагу», «За оборону Києва» та ін. 14 медалями; знаком «Відмінник освіти України» (1998). Осн. праці: Повышение роли гражданско-правовой ответственности в охране прав и интересов граждан и организаций. К., 1988 (в соавт.); Охрана прав и интересов личности. Гражданско-правовой аспект. К., 1992 (в соавт.); Право собственности в Украине. К., 1996 (в соавт.); Сучасні системи адвокатури. К., 1993 (у співавт.); Виконання суд. рішень. К., 2001 (у співавт.) та ін. Л-ра: Вчен.-юристи України. Довідник. К., 1998; Юрид. енциклопедія. У 6 т. Т. 6. К., 2004.

Автор: Н.Ю. Пришва

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи