ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Проблем програмування науково-дослідний сектор Проблем програмування науково-дослідний сектор

Проблем програмування НДС. Створена 1983 при каф. теорії програмування за ініціативи проф. В. Н. Редька лаб. у 2008 перетворена в НДС «Проблем програмування». Зав. лаб.: старш. наук. співроб. І. А. Басараб (1983-1996), нині  д-р. фіз.-мат. наук, старш. наук. співроб. Д. Б. Буй. НДС об’єднує наук. співроб. для виконання фундамент. та прикладних наук.-досл. робіт в межах програмологічних досліджень, залучає аспірантів та студентів до вирішення актуальних наук. задач. Сучас. наук. напрями сектору: програмологія та її застосування при розробці інформац. систем. Нині виконання наук.-досл. робіт здійснюється за комплексною наук. програмою Київ. ун-ту “Інформатизація суспільства”, за проектами Фонду фундамент. досліджень МОН України, за проектами ін. замовників. На базі каф. і НДС функціонує наук. школа світового рівня “Програмологія та її застосування”, яку очолює акад. НАН України В.Н. Редько. Практичним втіленням наук. результатів стали ПСП (Параметричні Системи Програмування), що підтримували реалізацію класів мов програмування в режимах трансляції та інтерпретації; комплекси ДЕФІПС (ДЕФІніторного Процесування Системи), що орієнтовані на дефініції рекурсивного типу; СУБД КОМБАД (КОМпозиційна БАза Даних); системи КОМПАС (КОМПозиційного Автоматизованого Синтезу), СКІФ (Система Комплексної Інформатизації), як реалізація дескриптивних CASE-технологій та АДІС – мережевий варіант адаптивної інформац.-аналіт. системи; система “КАРТКА” Єдиної державної комп`ютерної системи “Кадри”, створена на замовлення Головдержслужби України. В секторі працюють 8 співроб., в т.ч. 1 д-р наук та 1 канд. наук. Лаб. співпрацює з Техн. ун-том м. Кошиці (Словаччина), Техн. ун-том м. Острава (Чехія), Білорус. Держ. ун-том , Ягеллон. ун-том (Краків, Польща), ун-том ООН (Макао, Китай), Датським техн. ун-том (м. Лінгбі, Данія), ун-том м. Кіля (Німеччина), ун-том м. Амстердам (Голландія). Науковцями сектору опубліковано близько 300 наук. праць, в т. ч. 3 монографії. Осн. праці: В.Н. Редько, І.А. Басараб, М.С. Нікітченко. Композиционные базы данных. К., 1992; В.Н.Редько, И.В. Сергиенко, А.С. Стукало. Прикладные программные системы. Архитектура. Построение. Развитие. К., 1992.; Ю.Й. Брона, Д.Б. Буй, В.Н. Редько, С.А. Поляков. Реляційні бази даних: табличні алгебри та SQL-подібні мови. К., 2001. Л-ра: Факультету кібернетики – 30. К., 1999; Наука в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на зламі тисячоліть: Довідник. К., 2002. <i>Д.Б.Буй</i>

Брона Юлія Йосипівна

  • Останні зміни:
12.07.1967

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: старший науковий співробітник лабораторії.
1989 закінчила ф-т кібернетики Київ. ун-ту, 1996 – асп-ру ф-ту кібернетики, каф. теорії програмування. Працювала в ун-ті 2000-05 на посаді старш. наук. співроб. НДЛ проблем програмування.

Читати далі >Буй Дмитро Борисович

  • Останні зміни:
10.08.1958

Місце народження: смт. Любеч, Чернігів. обл. зав. сектору. .
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Остання займана посада: заступник декана з наукової роботи, старший науковий співробітник, завіач сектору.
1980 закінчив ф-т кібернетики, 1984 – асп-ру ф-ту кібернетики, каф. теорії програмування, 1995 – докт-ру Київ. ун-ту. Працює в ун-ті на посадах зав. НДЛ проблем програмування (з 1996), зав. НДС «Проблем програмування» (з 2008), заст. декана з наук. роботи (з 2001).

Читати далі >Сільвейструк Людмила Миколаївна

  • Останні зміни:
16.12.1980

Місце народження: м. Кіровоград.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: молодший науковий співробітник.
2002 закінчила фіз.-мат. ф-т Кіровоград. держ. пед. ун-ту імені В. Винниченка, 2008 – асп-ру ф-ту кібернетики, каф. теорії та технології програмування. З 2008 працює в НДС «Проблем програмування» з 2009 на посаді молод. наук. співроб.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи