ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Капустян Олена Анатоліївна

30.07.1975

Місце народження: м. Полтава.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Остання займана посада: завідувач .

Закінчила в 1992 р. Полтавську СШ № 23 зі срібною медаллю, в 1997 р. – механіко-математичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка за фахом “математика”. З 1997 по 2002 р. навчалася в аспірантурі факультету кібернетики при кафедрі системного аналізу та теорії прийняття рішень. У 2002 р. захистила кандидатську дисертацію “Регулятори та мінімаксні оцінки для параболічних рівнянь зі швидко осцилюючими коефіцієнтами” під керівництвом професора Наконечного О.Г. З 2001 р. – молодший науковий співробітник, з 2003 р. – науковий співробітник НДЧ факультету кібернетики, а з 2006 р. – завідувач науково-дослідного сектору “Проблем системного аналізу”. З 2014 р. заступник декана з наукової роботи. В 2015 р. одержала вчене звання старший науковий співробітник.  Наукові інтереси: задачі мiнiмаксного оцінювання та прогнозування, системний аналіз та теорія прийняття рішень, теорія оптимального керування. Автор 68 наукових праць. Відзнаки: Грамота за сумлінну працю в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (2012 р.). 1. Капустян О.А. Мінімаксні задачі точкового спостереження для параболічної крайової задачі при окремих та спільних обмеженнях на збурення / Капустян О.А. // Проблемы управления и информатики. – 2002. – №3. – C.44 57. 2. Капустян О.А. Наближений обмежений синтез для однієї слабконелінійної крайової задачі / Капустян О.А., Капустян О.В., Сукретна А.В. // Нелінійні коливання. – 2009. – Том 12, № 3. – С. 291-298. 3. Kapustyan O.V. Approximate bounded synthesis for distributed systems (електронне видання) / Kapustyan О.А., Kapustyan O.V., Sukretna A.V. – LAP LAMBERT Academic Publishing, Німеччина, 2013. – 223 с.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи