ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Подлипенко Юрій Костянтинович

14.06.1948

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: провідний науковий співробітник.

Закінчив СШ №77 м. Києва у 1966 р., у 1972 р. – механіко-математичний факультет Московського державного університету ім. В.М. Ломоносова за фахом “математика”. У 1973–1976 рр. – аспірант Інституту математики АН УРСР, науковий керівник – член-корес¬пондент АН УРСР Дзядик В.К. У 1977 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Застосування апpоксимаційного методу до розв’язування задачі Коші і Гуpса для дифеpен¬ціальних рівнянь” за фахом 01.01.01 – математичний аналіз. У 1993 р. в Інституті математики НАН України захистив докторську дисертацію на тему “Дослідження крайових задач для рівняння Гельмгольца в деяких областях з некомпактними границями” за фахом – “математична фізика”. З 1977 по 1988 р. – старший науковий співробітник КБ “Шторм” при Київському політехнічному інституті (спільна НДР з факультетом кібернетики КДУ і на його території). З 1988 р. – старший науковий співробітник, з 1994 р. – провідний науковий співробітник НДЧ Київського університету. У 2003 р. отримав вчене звання професора кафедри системного аналізу та теорії прийняття рішень. Читав спеціальні курси: “Оптимізація параметрів для одновимірних крайових задач”, “Вибрані проблеми оптимізації систем з роз¬поділеними параметрами”, “Задачі оцінювання для рівнянь з частинними похідними”. Підготував 10 кандидатів наук. У 2000–2004 рр. працював в експертній раді ВАК України з математики. Член 2 спеціалізованих вчених рад із захисту докторських дисертацій в КНУ імені Тараса Шевченка. Дослідив крайові задачі, що описують дифракцію акустичних і електромагнітних хвиль на перешкодах, що містяться всередині областей з нескінченними границями, наприклад, всередині трьохвимірного клину та шару (довів теореми існування та єдиності розв’язків цих задач та розробив чисельні методи їх розв’язування, що базуються на зведенні відповідних крайових задач до граничних інтегральних рівнянь лише по границях перешкод). Розробив теорію мінімаксного оцінювання за неповними даними параметрів нетерових крайових задач для лінійних звичайних диферен¬ціальних рівнянь та рівнянь з частинними похідними. На основі модифікації мінімаксного підходу запропонував метод гарантованого оцінювання для рівнянь у гільбертових просторах, що допускають змішані варіаційні постановки, суть якого полягає в одночасному оцінюванні як невідомих розв’язків, так і деяких виразів від них. Побудував строгу математичну теорію гарантованого оцінювання розв’язків і параметрів рівнянь Максвелла, Гельмгольца та лінеаризованого рівняння Нав’є-Стокса. Наукові інтереси: математична теорія дифракції, теорія оцінювання параметрів диференціальних рівнянь в умовах невизначеності. Приймає участь у міжнародному науковому проекті “Сучасні методи розв’язання великих задач з застосуванням суперкомп’ютерів і паралельних обчислень” (“Advanced solution techniques for large-scale problems aimed at supercomputers and parallel computations”) в рамках програми Вісбі (Visby), що підтримується Шведським Інститутом. Нагороди: грант, фінансований Урядом України і Міжнародною науковою асоціацією (International Science Foundation), 1995 рік; грант Математичного Інституту Обервольфаха (Mathematisches Forschungsinstitut Oberwolfach) (Проект “Дослідження у парах” (“Research in Pairs”)), Німеччина, 1996, 1999 роки. Автор 95 наукових праць. 1. Podlipenko Yu. On the electromagnetic scattering problem for an infinite dielectric cylinder of an arbitrary cross section located in the wedge / Yu. Podlipenko, Yu. Shestopalov // Journal of Mathematical Physics October 1999 Vol. 40, Issue 10 pp.4888-4902. 2. Podlipenko Yu. Integral equations for the diffraction problems in the wedge / Podlipenko Yu. // Mathematical Methods in the Applied Sciences – 1995. Vol.18 pp.449 471. 3. Podlipenko Yu. On the principle of limiting absorption for the diffraction problems in the wedge / Podlipenko Yu. // Dokl. Acad. Nauk. – 1992. Vol.327, no. 4 6 – рр. 485 488 (in Russian); translation in Soviet Phys. Dokl. 37 (1992), no. 12 pр. 581 583 (1993).

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи