ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Зінько Тарас Петрович

15.12.1985

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат технічних наук.
Остання займана посада: молодший науковий співробітник.

У 2002 р. закінчив Київський природничо-науковий ліцей № 145, у 2008 р. – факультет кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю “соціальна інформатика”. З 2008 по 2012 р. навчався в аспірантурі на кафедрі системного аналізу та теорії прийняття рішень факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2013 р. захистив кандидатську дисертацію “Аналіз і синтез алгоритмів розпізнавання й класифікації та їх застосування в обробці мовних сигналів і зображень” за спеціальністю 01.05.04 – системний аналіз і теорія оптимальних рішень під керівництвом доктора фізико-математичних наук, професора Донченка В.С. 2008 – 2013 рр. інженер-програміст ІІ категорії, а з 2013 р. – молодший науковий співробітник науково-дослідного сектору “Проблем системного аналізу” НДЧ Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Наукові інтереси: алгоритми класифікації для розпізнавання мовних сигналів та зображень. Автор понад 15 наукових праць. 1. Донченко В.С. Комбінована процедура класифікації мовних сигналів / В.С. Донченко, Т.П. Зінько // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Серія: фіз.-мат. науки. – 2012. № 1. С. 161–166. 2. Зінько Т.П. Розпізнавання номерних знаків з використанням перетворення Гока / Т.П. Зінько // Журнал «Обчислювальної та прикладної математики» – 2012. № 1. С. 38–47. 3. Donchenko V. “Feature vectors” in grouping information problem in applied mathematics: vectors and matrixes / V. Donchenko, T. Zinko, F. Scotarenko // Problems of computer Intellectualization. ITHEA, Kyiv, Ukraine – Sofia, Bulgaria, 2012. – pp. 111 – 124.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи