ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Професійної освіти факультет Професійної освіти факультет

Працював у складі КІНО з червня 1921 по 1930. Утворився шляхом реорганізації іст.-філол. і фіз.-мат. ф-тів ун-ту св. Володимира і готував «висококваліфікованих практиків-педагогів в галузях соц. наук і наук про природу; людей, здібних до самостійної наук. праці». На цьому ф-ті працював у більшості проф.-викл. склад колишнього ун-ту. Ф-т поділявся на відділи та цикли. 1921/1922 н.р. працював у складі двох відділів – гуманіт. і точних наук. Перший відділ поділявся на три підвідділи або цикли: філос.-пед., іст. (з двома підциклами: 1) укр. історії; 2) рос. і заг. історії) та літ.-мовний (підцикл укр. та рос. філології та цикл романо-герм. філології). Другий відділ поділявся на чотири підвідділи: фіз.-мат. (підцикли фіз. та мат.), хім., геогр. та біол. (підцикли бот. та зоол.). Протягом першої пол. 1920-х ця структура часто змінювалась. 1923 ліквідовано геогр. і філос.-пед. цикли. З 1926 ф-т поділявся на 3 відділи: суспільствознавства, технознавства, природознавства. 1929 відкрито відділ іноземних мов. Того ж року на базі фіз.-хім. відділу ф-ту було створено хім. факультет. На ф-ті працювали такі видатні вчені, як філософи Г.І.Якубаніс і С.О.Гіляров, педагог С.А.Ананьїн, історики М.П.Василенко, П.П.Смирнов, О.І.Покровський, В.О.Пархоменко, Г.Г.Павлуцький, В.Ю.Данилевич, Л.М.Беркут, О.С.Грушевський, О.П.Оглоблин, О.Ю.Гермайзе, філолог й етнограф А.М.Лобода, літературознавці С.І.Маслов, М.К.Зеров, П.П.Филипович, математики В.Я.Букрєєв, Г.Г.Де-Метц, Д.О.Ґраве, Г.В.Пфейффер, К.Ф.Лебединцев, хімік С.М.Реформатський, біологи Д.О.Белінг, О.В.Фомін, М.М.Воскобойников, І.І.Шмальгаузен та ін. Найбільший ф-т КІНО. Роки Викладачів Студентів 1920/1921 225 (66 – лаборанти і допоміжний персонал) 821 1921/22 157 (70 асистенти) 1922/23 135 (59 асистенти) 1190 1923/24 126 (40 асистенти) 1130 1925/26 1104 1926/27 891 В різні роки деканами ф-ту були історики Г.Г.Павлуцький і Л.М.Беркут, математики К.Ф.Лебединцев і М.П.Кравчук, філософ і педагог С.А.Ананьїн, біолог Д.О.Белінг. О.В.Ляпіна

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи