ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Прикладної статистики кафедра Прикладної статистики кафедра

Прикладної статистики каф. Комп’ютеризація всіх сфер людського життя у другій половині ХХ ст. висунула перед дослідниками важливі проблеми аналізу невизначеності, багатоваріантності і породжуваного ними фактора стохастичності більшості реальних об’єктів. Це розумів фундатор вітчизн. кібернетики акад. В.М.Глушков. Ось чому створення 1978 на ф-ті кібернетики Київ. ун-ту каф. прикладної статистики стало логічною відповіддю на питання, поставлені часом. Очолив каф. та заклав базові напрями досліджень відомий вчений, чл.кор. НАН України В.В. Анісімов (до 1998). У 1998-2002 зав. каф. був В.С. Донченко, тепер проф. каф. САТР. У 2002 році каф. прикладної статистики очолив проф. Є.О. Лебєдєв, який працював на каф. з моменту її заснування. В різні часи на каф. працювали акад. НАН України І.М. Коваленко, Ю.М. Єрмольєв, академік АПН України О.К. Закусило. Багато співроб. каф. стали відомими фахівцями прикладної математики, очолили інші каф. Серед них: проф. В.Л. Гірко, Ю.Д. Попов, О.А. Война, О.І. Черняк. Тематика досліджень на каф. пов’язана з діяльністю наук. шкіл всесвітньовідомих укр. вчених Б.В. Гнеденка, І.М. Коваленка, В.С. Королюка, А.В. Скорохода та М.Й. Ядренка. Гол. результати співроб. каф. отримали по асимптотичному аналізу широкого класу складних стохастичних систем при критичних режимах їх функціонування, в умовах, коли фазовий простір допускає асимптотичне укрупнення станів. Ними розроблені ефективні алгоритми оцінювання параметрів складних систем та вивчені їх асимптотичні властивості.Сьогодні на каф. працюють д-ри фіз.-мат. наук, професори Є.О. Лебєдєв, П.С. Кнопов, М.М. Савчук; канд. фіз.-мат.наук, доценти Слабоспицький О.С., О.А.Чечельницький, М.М. Шарапов, І.В. Розора; канд. фіз.-мат.наук, асистент І.А.Макушенко, ассистент Лівінська Г.В. В рамках виконання спільних наук. тем і проектів каф. прикладної статистики має наук. зв’язки з Ін-тами кібернетики і математики НАН України, з Сілезьким політехн. ін.-том (Польща), з відділенням статистики Мадрид. ун-ту, з відділенням економетрики Амстердам. ун-ту, з Рейн. та Біліфельд. ун-тами (Німеччина). За роки існування каф. захищено 7 докт. та понад 50 канд. дис.; видано 10 монографій, 25 навч. посіб. та опубліковано понад 700 статей. Серед них: Анисимов В.В. Случайные процессы с дискретной компонентой. Предельные теоремы. К., 1988; Анисимов В.В., Лебедев Е.А. Стохастические сети обслуживания. Марковские модели. К.: Либідь, 1992; Анисимов В.В., Закусило О.К., Донченко В.С. Элементы теории массового обслуживания и асимптотического анализа систем. К., 1987; Лебєдєв Є.О., Шарапов М.М. Вступ до теорії ймовірностей, К., 2010. <i>Є.О.Лебєдєв</i>

Анісімов Володимир Владиславович

 • Останні зміни:
07.03.1947

Місце народження: м. Київ .
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: провідний науковий співробітник кафедри.
1969 закінчив мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту. В ун-ті з 1969: асист. каф. теоретичної кібернетики ф-ту кібернетики (1969-70), старш. викл. (1970-74), доц. (1974-78), зав. каф. (1978-98), проф. (1998-2000), пров. наук. співроб. каф. прикладної статистики (2000-02). З 2002 року дир. науково-стат. департаменту ГлаксоСмітКлайн Компаниї (GlaxoSmithKline), Лондон, Велика Британія.

Читати далі >Братійчук Микола Сергійович

 • Останні зміни:
17.12.1952

Місце народження: с. Верба, Дубнів. р-н, Рівнен.обл..
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: старший науковий співробітник кафедри.
Після закінчення 1969 Київ. школи-інтернату фіз.-мат. профілю вступив на мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту, потім до асп-ри в Ін-ті мат. АН України. 2004-05 – старш. наук. співроб. каф. прикладної статистики ф-ту кібернетики. Проф. Шльонського політехн. ун-ту (Польща), з яким співпрацює з 1995.

Читати далі >Виноградська Алла Вікторівна

 • Останні зміни:
26.02.1949

Місце народження: с. Озера, тепер Кобеляц. р-н, Полтав. обл. .
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: асистент.
1974 закінчила ф-т кібернетики Київ. ун-ту. З 1974 навчалась в асп-рі, працювала на посаді інженера лаб. моделювання та оптимізації ф-ту кібернетики. З 1981 працювала у Київ. ун-ті на посаді старш. наук. співроб., наук. кер. та відповід. виконавця госпдоговірних тем. З 1992 – асист. каф. прикладної статистики.

Читати далі >Война Олександр Андрійович

 • Останні зміни:
30.06.1954

Місце народження: с. Білозерка, Білозер. р-н, Херсон. обл..
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
У 1976 закінчив ф-т кібернетики, у 1979 – асп-ру каф. прикладної статистики ф-ту кібернетики Київ. ун-ту. З 1979 наук. співроб., з 1981 – асист., з 1984 – доц., з 1999 – проф. каф. прикладної статистики ф-ту кібернетики Київ. ун-ту, з 1999 - проф. ф-ту економіки та управління Кошалінського політехн. ун-ту (Польща).

Читати далі >Гірко В’ячеслав Леонідович

 • Останні зміни:
16.10.1946

Місце народження: с. Сальник, Калинів. р-н, Вінниц. обл..
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
1971 закінчив мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту. З 1976 – доц. каф. моделювання складних систем ф-ту кібернетики, з 1981 до 1996 – проф. каф. прикладної статистики Київ. ун-ту.

Читати далі >Єрмольєв Юрій Михайлович

 • Останні зміни:
03.11.1936

Місце народження: м. Карачев, Брянської обл., Росія.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
1959 закінчив Київ. ун-т. 1987-89 – проф. каф. прикладної статистики.

Читати далі >Кнопов Павло Соломонович

 • Останні зміни:
21.05.1940

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
1962 закінчив Київ. ун-т. Працює в Київ. ун-ті з 1988 за сумісн. проф. каф. прикладної статистики.

Читати далі >Коваленко Ігор Миколайович

 • Останні зміни:
16.03.1935

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук, доктор технічних наук.
Наукове звання: професор.
1957 закінчив мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту, 1960 - асп-ру Ін-ту мат. АН УРСР. У1971-84 працював за сумісн. проф. кафедри прикладної статистики ф-ту кібернетики Київ. ун-ту.

Читати далі >Ковальський Ігор Петрович

 • Останні зміни:
18.01.1947

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
1970 закiнчив мех.-мат. ф-т, спец. “Механіка” Київ. ун-ту. З 1972 – асист. каф. моделювання складних систем, з 1986 по 2002 – доц. каф. прикладної статистики ф-ту кібернетики Київ. ун-ту. З 2002 – доц. каф. інформатики НАУКМА.

Читати далі >Лебєдєв Євген Олександрович

 • Останні зміни:
09.04.1953

Місце народження: м. Херсон.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
1975 закінчив ф-т кібернетики, 1978 -асп-ру Київ. ун-ту. Працює на ф-ті кібернетики на посадах: з 1981 - старш. наук. співроб., з 1987 - доц., з 2004 – зав. каф. прикладної статистики.

Читати далі >Макушенко Ігор Анатолійович

 • Останні зміни:
16.02.1978

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: асистент.
2001 закінчив ф-т кібернетики Київ. ун-ту. З 2001 – на постійній роботі на каф. прикладної статистики ф-ту кібернетики Київ. ун-ту.

Читати далі >Норкін Володимир Іванович

 • Останні зміни:
04.01.1951

Місце народження: м. Омськ, Росія .
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
1974 закінчив Моск. фіз.-техн. Ін-т. 2002-03 - працював у Київ. ун-ті на каф. прикладної статистики.

Читати далі >Розора Ірина Василівна

 • Останні зміни:
29.12.1979

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: асистент.
2002 закінчила мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту, спеціалізація “Теорія ймовірностей та математична статистика”. 2005 – асп-ру мех.-мат. ф-ту Київ. ун-ту. З 2005 – асист. каф. прикладної статистики ф-ту кібернетики.

Читати далі >Савчук Михайло Миколайович

 • Останні зміни:
19.05.1947

Місце народження: м. Магадан, Росія.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
1970 закінчив мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту. За сумісн. працює на каф. прикладної статистики ф-ту кібернетики на посадах доц. (з 2000) та проф. (з 2001).

Читати далі >Слабоспицький Олександр Сергійович

 • Останні зміни:
02.05.1954

Місце народження: м. Лебедин, Сум. обл..
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив у 1976 ф-т кібернетики, у 1979 - асп-ру каф. моделювання складних систем ф-ту кібернетики Київ. ун-ту. З 1979 на викл. роботі на ф-ті кібернетики – асист. каф. прикладної статистики, з 1991 – доц. цієї ж каф.

Читати далі >Чечельницький Олександр Анатолійович

 • Останні зміни:
21.01.1961

Місце народження: м. Хмельницький .
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
У 1983 закінчив ф-т кібернетики, у 1989 – асп-ру. В Київ. ун-ті працює з 1991 на посаді доц. каф. прикладної статистики.

Читати далі >Шарапов Михайло Михайлович

 • Останні зміни:
20.01.1971

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
У 1995 закінчив мех.-мат. ф-т Київ.ун-ту, 1999 – асп-ру каф. теорії ймовірностей мех.-мат. ф-ту. З 2005 – доц. каф. прикладної статистики ф-ту кібернетики.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи