ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Савчук Михайло Миколайович

19.05.1947

Місце народження: м. Магадан, Росія.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.

1970 закінчив мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту. За сумісн. працює на каф. прикладної статистики ф-ту кібернетики на посадах доц. (з 2000) та проф. (з 2001). Осн. напрями наук. досліджень: теорія випадкових розміщень, ймовірнісна комбінаторика, теорія випадкових процесів, криптографія та криптоаналіз, прикладна статистика. Осн. наук. результати: запропоновано єдиний підхід до дослідження сумісного розподілу випадкових величин у схемах розміщення, розроблено заг. методику асимптотичного дослідження збіжності векторних випадкових процесів у задачах розміщення до гауссівських дифузійних процесів; побудовано та проаналізовано комбінаторно-ймовірнісні моделі та алгоритми для розв'язання прикладних задач декодування, криптології, оптимізації, статистичного визначення характеристик. Чл. сектора з нац. безпеки відділення вищої освіти Наук.-метод. ради з питань освіти Міносвіти України. Чл. Академії криптографії України. Лауреат Держ. премії України у галузі науки і техніки (2001) за цикл робіт “Ймовірнісно-статистичні методи в проблемах надійності та безпеки інформ. технологій” (у складі авт. колективу). Автор понад 40 наук. праць. Осн. праці: Избранные главы вероятностной комбинаторики. К., 1986 (у співавт.); Оптимизация характеристик и синтез многослойных интерференционных покрытий, Кибернетика и системный анализ, 1999, №2 (у співавт.).

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи