ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Слабоспицький Олександр Сергійович

02.05.1954

Місце народження: м. Лебедин, Сум. обл..
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчив у 1976 ф-т кібернетики, у 1979 - асп-ру каф. моделювання складних систем ф-ту кібернетики Київ. ун-ту. З 1979 на викл. роботі на ф-ті кібернетики – асист. каф. прикладної статистики, з 1991 – доц. цієї ж каф. 1982 - канд. дис. “Дослідження алгоритмів мінімаксної ідентифікації параметрів динамічних систем”. Наук. інтереси пов’язані з теорією оцінювання, аналізом даних, теорією ідентифікації складних систем, оцінюванням параметрів та стану техн. об’єктів, обробкою даних у режимі реального часу, моделюванням систем, дослідженням збіжності алгоритмів оцінювання та ідентифікації, програмним забезпеченням для обробки та аналізу даних, комп’ют. мережами, Internet-технологіями. Розробив та читає нормативні курси “Аналіз даних”, “Прикладні пакети статистичної обробки” та спецкурси “Теорія оцінювання систем при наявності невизначеностей”, “Теорія ідентифікації”, “Інформ. ресурси комп’ют. мереж”. Осн. результати отримані з асимптотичного аналізу процедур оцінювання, застосування операторів псевдообернення в ідентифікації складних систем та обробці даних, розробки алгоритмів оцінювання стаціонарних та нестаціонарних параметрів об’єктів, мінімаксної (гарантованої) ідентифікації, рекурентного оцінювання та ідентифікації систем в умовах наявності невизначеностей при некласичних припущеннях. Ці дослідження отримали підтримку від фонду IRF (International Renaissance Foundation) (1995). Автор 80 наук. публікацій, в т. ч. 5 навч. посіб. Осн. праці: Условия идентифицируемости устойчивых динамических систем при наличии неопределённостей. Доклады АН УССР, сер. А. 1982, №2; О сильной состоятельности метода наименьших квадратов при наличии зависимых помех. Доклады АН УССР, сер. А. 1991. №6; Условия сходимости оценки метода наименьших квадратов начального состояния линейной системы по наблюдениям с зависимыми возмущениями. Кибернетика и вычислительная техника, 1997, вып. 115.; Аналіз даних. Попередня обробка. К., 2001; Основи кореляційного аналізу даних. К., 2006. Л-ра: Петрук В.І. Факультету кібернетики – 40. Нарис історії. К., 2009.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи