ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Музей природи Канівського природного заповідника Музей природи Канівського природного заповідника

Музей природи Канівського природного заповідника, який був заснований в 1969 році, розташований у старовинному мемо ріальному будинку академіка Миколи Федотовича Біляшівського.
В той час на садибі Біляшівським М.Ф. було посаджено чудовий фруктовий сад і мальовничу бузкову алею. Окремі дерева збереглися до наших часів — вони пам’ятають на своєму віку багатьох видатних діячів української і російської науки і культури. Тут творили видатні українські художники Н.Г. Бурачек, С.П. Костенко, Ф.С. Красицький, A.A. Маневич, М.К. Пимоненко, Г.І. Нарбут.
Фундатором музею природи і його першим завідувачем була надзвичайно талановита і всебічно обдарована людина — Петро Степанович Домашенко. У приміщенні музею природи створені дві меморіальні кімнати. Кімната академіка М.Ф Біляшівського, де детально розповідається про його життя і творчість.
В музеї створено досить цікаву експозицію про Михайла Максимовича — першого ректора Київ- ського національного університету імені Тараса Шевченка. Адже поряд із заповідником на лівому березі Дніпра на Михайловій горі була садиба-маєток професора М. Максимовича. Звідти милувались могутнім Дніпром і неповторними Канівськими горами Микола Гоголь і Тарас Шевченко. І нині живий дуб Шевченка який напевно пам’ятає, як писалися рядки: «Чуден Днепр при тихой погоде...»
За науковою цінністю експонатів, оригінальністю та різноплановістю тематики експозиції цей музей унікальний. В музеї зібрано близько двох тисяч експонатів. Історія природи Канівщини від мезозою, та історія людини з часів палеоліту і до наших днів представлена багатою колекцією експонатів, зібраних у заповіднику та його околицях.
В експозиції палеонтологічного відділу представлені скам’янілі рештки викопних молюсків амонітів та бе лемнітів. В окремій експозиції представлені знайдені на Великому Скіфському городищі, одному з урочищ заповідника, нові для науки викопні види рослин.
Експозиція палеонтологічного відділу (скам’янілі бивні, зуби мамонта, роги гігантського оленя, черепи бізонів та шерстистого носорога).
Археологічний відділ є своєрідним продовженням палеонтології. За останніми науковими даними вже 35— 40 тис. років тому на Канівщині жили люди. В 1892 році М.Ф. Біляшівський відкрив літописний Родень — одне із перших міст-фортець східних слов’ян. Археологічні знахідки з Княжої гори прикрашають експозиції музеїв Києва, Харкова, Варшави, Парижа, Лондона. В музеї заповідника представлена лише їх невелика частка.
В лісовому відділі експозиція представлена деревами, які розповсюджені на території Канівського заповідника. В експозиції лісового відділу можна побачити і маленькі чудеса природи: «відьмина мітла» на стовбурі граба та гігантський кап на тілі верби.
Продовженням лісового є відділ ботанічний. В цьому відділі експонується велика колекція гербарних зразків лікарських та медоносних трав, грибів, лишайників, рослин, занесених до Червоної Книги України. Майже 1000 видів вищих судинних рослин зустрічається в заповіднику
В музеї у вигляді експонатів можна побачити багатьох мешканців заповідного лісу, чучела яких представлені в експозиції зоологічного відділу.
Величезним багатством заповідника є колосальне видове різноманіття птахів, яке налічує 226 представників орнітофауни. Іхтіофауна Дніпра в районі Канева налічує до 40 видів риб, основні із них — частина експозиції зоологічного відділу. Вражає своєю різноманітністю та кольоровою палітрою колекція метеликів заповідника.
В екологічному відділі представлені матеріали, які допоможуть усвідомити, який важкий шлях долає людство, пізнаючи суть оточуючого світу і пізнаючи себе – від перших природоохоронних указів до пізнання екологічних законів, від перших екологічних бід до глобальної Чорнобильської катастрофи, від відверто егоїстичного і споживацького мислення до екологічного.

Домашенко Петро Степанович

  • Останні зміни:
26.06.1924- 07.02.2010

Місце народження: с. Максим Козелецького р-ну, Чернігів. обл..
Історик, художник-аматор, еколог. Закінчив Полтав. пед. ін-т ім. В.Г. Короленка (1959). 1962 – 1968 рр. працював у лаб. арахноентомології біол. ф-ту Київ. ун-ту під кер. проф. О.П. Кришталя. 1968 – 1984 рр. — ст. наук. співроб., організатор та зав. Природи музеєм Канівського держ. заповідника КДУ.

Читати далі >Чорний Микола Гаврилович

  • Останні зміни:
03.01.1960

Місце народження: с. Кумейки Черкаського р-ну Черкаської обл..
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Дир. Канівського природного заповідника Київ. нац. ун-ту, член Вченої Ради Ун-ту. Закінчив біолог. ф-т Київ. держ. ун-ту (1982). З 1985 — зав. Природи музеєм Канівського природного заповідника, зав. лаб. еколог. моніторингу, заст. дир. заповідника з наук. роботи. У 1995 – 2012 рр. — дир. Канівського природного заповідника. З 2012 р. — в докторантурі університету.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи