ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Корнієнко Олексій Васильович

05.11.1961

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат психологічних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчив Київ. держ. ін-т фіз. культури (1983), філос. ф-т (1993), асп -ру Київ. ун-ту (1994). В Київ. ун-ті з 2004: 1994–1995 — асист. каф. психодіагностики та мед. психології; 1994–1997 — заст. декана з навч. роботи ф-ту соціології та психології; 1999 — доц. каф. психодіагностики та мед. психології. 1996-1998 Стажування викл. психології за програмою Tempus-Tacis у Європейських ун-т.: Бельгії, Голландії. 1999 Вільнюс “Університети волонтери як засіб участі у європейській культурі”. Осн. напрями наук. досліджень: профілактика адиктивної поведінки, тютюнопаління, наркоманії, алкоголізму, комп’ютерної залежності. Проблеми ВІЛ, СНІД. Наукові інтереси: Розробка індивідуально-психологічних програм (консультування) з метою підтримання психосоматичного здоров'я молоді, дорослих людей. Навчання методам корекції та підтримання здоров'я в американських, європейських та східних оздоровчих системах: тілесно-орієнтована психотерапія, психологічна саморегуляція з класичним/східним масажем, дихальні, фізичні вправи, раціональне харчування, здоровий спосіб життя тощо. Дисципліни, що викладаються: практикум з підтримання психосоматичного здоров’я, психологічна допомога у надзвичайних ситуаціях, методи підтримання психосоматичного здоров’я. Осн. праці: підтримання психосоматичного здоров’я практично здорових людей: Навч. посіб.- К.,2000; The General Survey of Volunteering Movement in Ukraine within International Educational Context // Second European University conference “From Vancouver to Vladivostok: Volunteering Universities for participating society”. Prepared report and website http://www.lbvs.kiev.ua/conference/ Satander (Spain) 26th June-1st July 2001; Participation as professor in teaching lectures in the field of “Stress-management” for Expert course “Rapid Expert assistance and cooperation” for Conflict prevention, Crisis Management, Post-conflict Rehabilitation in International Missions, organized by the institute of Human Rights of the Law Faculty of the Comlputense University Madrid, (Spain) 10th –20th May, 2003; Безпека життєдіяльності та підтримання психосоматичного здоров’я молоді: Монографія. К., 2004; Психосоматичне здоров’я студентів як фактор професійного становлення фахівців; Очно-дистанційна концепція “Безпека та підтримання психосоматичного здоров’я” студентської молоді (2006-2009 роки) К.,2009; Порівняльний аналіз результатів факторного аналізу психосоматичного здоров’я дівчат-юнаків Київського національного університету імені Тараса Шевченка. К.,2013

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи