ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Крайніков Едуард Владиславович

26.03.1969

Місце народження: м. Сєвєродонецьк Луганської області.
Науковий ступінь: кандидат психологічних наук.
Наукове звання: доцент.

Працював психологом-консультантом від. суїцидології Міського психоневрологічного медоб’єднання (1994-1997); консультантом-психологом Міжн. ун-ту фінансів НТУУ «КПІ» (1998-1999); психологом Телефонної психологічної служби ЗАТ «Видавництво “Бліц-Інформ”» (1999-2001). Канд. дис. «Особистісні особливості хворих, які перенесли інфаркт міокарду із зупинкою кровообігу» (1999). Доц. каф. психології з курсом соціології К. міжн. ун-ту (2001-2002); у К. ун-ті на посадах: доц. к-ри психодіагностики та клінічної психології (2002-2009), доц. к-ри психології розвитку (з 2009). Осн. напрямки наук. досліджень: проблеми розвитку особистості на пізніх етапах онтогенезу. Фахівець у галузі клінічної психології, психології розвитку. Підготував 2 канд. психологічних наук. Вчен. секретар спеціалізованої ради Д 26.001.26 (2004-2005). Відп. секретар зб. «Вісн. Київ. нац. ун-ту. Серія: Психологія. Педагогіка. Соц. робота» (з 2012). Осн. праці: Психологія розвитку: Словник-довідник. — К. : Арістей, 2004; Геронтологія: словник-довідник. — К. : Паливода А. В., 2010.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи