ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Кудріна Тетяна Семенівна

22.10.1952

Місце народження: м. Міллерово, Ростовська область, РФ.
Науковий ступінь: кандидат психологічних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчила відділення психології філософ. ф-ту Рост.–на–Дону держ. ун-ту (1975), асп-ру НДІ заг. та пед. психол. АПН СРСР (м. Москва) (1987). В Київ. ун-ті з 1988: до 1997 — асист., з 1997 — доц. каф. психодіагностики та мед. психології (з 2008 каф. психодіагностики та клінічної психології). Канд. дис. «Развитие логического мышления в диалоге» (1988). Вчен. секретар спец. вчен. ради Київ. ун-ту по захисту докт. дис. (2003-2004), чл. Вчен. Ради ф-ту соціології та психології (2000-2007). Напрями наук. досліджень: діалог та мислення; мотивація поведінки та діяльності людини. Розробила нормативні курси: «Заг. психологія» (Розділ «Мислення та мовлення»); «Експерим. психологія» (Розділ «Мотивація»); «Заг. психологія» (Модуль «Свідомість, самосвідомість, діяльність, самопізнання»). Спецкурси: «Психол. проблеми діалогу», «Психол. проблеми мотивації поведінки та діяльності людини».Підготувала 1 канд. психол.н. Осн. праці: Психологія: Підруч. / за ред. Ю. Л. Трофімова. К.,1999 (у співавт.); Методи дослідження мотивації. К., 2004; Психологія мотивації: теорія та експеримент. К. , 2006; Психологія мотивації, К., 2009.

Автор:

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи