ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Малишева Каріне Олегівна

04.11.1975

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат психологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: Заступник декана з міжнародних зв'язків.

1999 - закінчила ф-т соціології та психології Київ. ун-ту; 2002 – асп-ру за спец. «Медична психологія». З 2002 — асист. каф. психодіагностики, у 2007-08— заст. декана ф-т у психології з наук. роботи. Канд. дис. «Синдром емоційного вигорання психолога-консультанта: психол. чинники, профілактика та корекція» (2003). Напрями наук. досліджень: клінічна психологія, нейропсихологія, психодіагностика Розробила 3 нормативні курси: «Основи психогенетики», «Нейропсихологія», «Методи проведення психол. експертизи». Автор 12 наук. статей, 3 метод. розробок. Осн. праці: Професійні настанови психотерапевта в клінічних взаємовідносинах // Проблеми заг. та пед. психології. Зб. наук праць Ін-ту психол. ім. Г. С. Костюка АПН України. Т. I, ч. І; К.,2002; Дослідження особливостей психотерапевтичних взаємовідносин методом психосемантики // Вісник Харків. ун-та. Сер. Психологія. 2002, № 550. Метод. рекомендації щодо застосування тесту Л. Сонді. К.,2007.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи