ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Морозов Сергій Маратович

29.08.1953 - 09.10.2002

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат психологічних наук.
Наукове звання: доцент.

1976 - закінчив філос. ф-т Київ. ун-ту, 1981 – канд. дис.З 1987 в Київ. ун-ті: асист., з 1991 — доц. каф. соц. та пед. психології; після відкриття каф. мед. психології та психодіагностики — доц. каф. Напрями наук. досліджень: особливості особистості хворих серцево-судинними захворюваннями (діти, вагітні жінки з вадами серця), хворих на ревматоїдний артрит; психологія болю, особливості лікувальних впливів (ефект плацебо); психол. характеристики суїцидальної особистості; проблеми діагност. якостей психол. тестів, комп’ютерної психодіагностики, стат. забезпечення обробки та інтерпретації результатів психодіагност. дослідження; особливості осіб, що втратили роботу; соц.-психол. дослідження особистісних проявів осіб різних соц. груп. Похований на Байковому цвинтарі Осн. праці: Словарь-справочник по психологической диагностике. Спб., 1999 (у співавт.); Психология. Словарь / Под общ. ред. А. А. Петровского. М., 1990; Методи математичної статистики. Час. І: Навч. посіб. К., 1996 (у співавт.); Клінічна психологія. Част. І. Психологія лікувальних впливів. Феномен плацебо: Навч. посіб. К., 2001 (у співавт.); Основи суїцидології: Навч. посіб. К., 2003 (у співавт.); Психодіагностика. Навч. посіб. К., 2004 (у співавт.).

Автор: Б.А. Головко

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи