ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Алексєєва Майя Іванівна

22.06.1929- 28.09.2002

Місце народження: с. Карамишево, Карамишевського району, Ленінградської області.
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчила філос. ф-т, Київ. ун-ту (1952). Асист., старш. викл. каф. психології і педагогіки Донец. пед. ін-ту (1952-57). Наук. співроб. Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка АПН України (1957-74). З 1974 – доц. каф. соц. і пед. психології, у 1976 – заст. декана філос. ф-ту по спец. «Психологія». 1977-78 - наук. кер. госпдоговірної теми “Дослідження динаміки працездатності дорослих людей при тривалому впливі побутових шумів”. 1985-2002 – старш. наук. співроб. пров. наук. співроб. Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка АПН України. Канд. дис. “І.М.Сеченов про об’єктивний характер законів психічної діяльності” (1956). Осн. напрями наук. досліджень: проблеми мотивації поведінки і діяльності особистості, мотивації учіння, психології старшокласників, психології сімейного виховання, ціннісних орієнтирів розвитку громад. свідомості і самосвідомості особистості. Фахівець у галузі заг. психології, педагог. психології, вікової психології. Кер. метод. семінару викл. каф. психології (1976-77), Чл. конкурсної комісії з підготовки і проведення респ. конкурсу на кращу студ. роботу з психол. та пед. наук (1980-85). Чл. спец. Вчен. ради по захисту канд. дис. із спец. «Педагогіка» (1985), вчен. секретар спец. чен. ради по захисту дис. Ін-ту психології АПН України. Засл. працівник нар. освіти України. Автор понад 180 наук. і навч.-метод. робіт. Осн. праці: Психологія навчання. Посіб. К., 1972 (у співавт.); Мотиви навчання учнів. Монографія. К.,1974; Возрастная психология. К.,1976(у співавт.); Психологія програмованого навчання.Монографія. К., 1973(у співавт.).

Автор: М.Н. Корнєв

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи