ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Пащенко Світлана Юріївна

12.12.1963

Місце народження: м. Запоріжжя.
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчила ф-т романо-германської філології Запорізького держ. ун-ту (1987); асп. Запорізького нац. ун-ту (1996). Працювала на посадах асистента, старшого викл., доц. каф. соціальної педагогіки та управління, теорії та методики соціокультурної роботи, педагогіки та психології у Запорізькому нац. ун-ті (1991-2010). З 1996 р. – заступник декана факультету соціальної педагогіки і психології Запорізького нац. ун-ту. У 2000 р. захистила дис. на здобуття вченого ступеня канд. педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» у Нац. педагогічному ун-ті імені М. П. Драгоманова (К.). Тема дис.: «Підготовка соціального педагога до організації освітньо-дозвіллєвої діяльності учнівської молоді». З 2004 р. – доц. каф. педагогіки і психології Запорізького нац. ун-ту. У 2005-2010 рр. – координатор Міжнародної академічної програми «Європейські перспективи соціальної інклюзії» з підготовки магістрів у галузі соціальної роботи. МА (Master of Arts) у галузі соціальної інклюзії (міжнародний магістерський сертифікат). У 2010-2013 рр. – докторант каф. загальної психології Київ. національного ун-ту імені Тараса Шевченка. З 2013 р. – доц. каф. психології розвитку Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. Автор понад 50 наукових та навчально-методичних праць. Осн. напрямки наук. досліджень – професійно-педагогічна самосвідомість викладачів вищої шк., академічна мобільність, соціальна інклюзія, психологія розвитку, психологія вищої школи. Фахівець у галузі професійної педагогіки і психології. Стипендіат Міжнародної програми академічної мобільності ERASMUS-MUNDUS. У 2005-2013 рр. викладала у Талліннському університеті (Естонія), Карлштадському університеті (Швеція), університеті Порто (Португалія), університеті імені Міколаса Ромеріса (Вільнюс, Литва). Член викладацької групи програми «IMPRESS» (TEMPUS). Учасник більш ніж 10 міжнародних наукових конференцій та конгресів. Має публікації у закордонних виданнях з індексом цитування Scopus.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи