ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Помиткін Едуард Олександрович

25.01.1967

Місце народження: Київ.

Закінчив Київ. політехнічний ін.-т (1993); у 1999 році захистив канд. дис.; у 2009 – док. дис. за спеціальністю 19.00.07 – пед. та вікова психологія. У 2011 році здобув звання проф. Працює на посаді завідувача від. пед. психології і психології праці Ін.-ту пед. освіти і освіти дорослих НАПН України; викладач каф. психології розвитку, фак-ту. психології КНУ імені Тараса Шевченка. Автор більше 150 наукових праць. Осн. пр.: науково-методичних посіб. «Духовний розвиток учнів у системi шк. освiти», «12 путей духовности», «Психологічне забезпечення духовного розвитку дитини», «Уроки психології для учнів початкової шк.», моногр.: «Психологія духовного розвитку особистості». Осн. нагороди: медалль “За заслуги перед українським народом” (2003), нагрудний знак «Антон Макаренко» (2008), грамотою Президії АПН України (2008). Іменний стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих вчених (2000).

Автор:

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи