ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Яблонська Тетяна Миколаївна

22.12.1967

Місце народження: м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл..
Науковий ступінь: доктор психологічних наук .
Наукове звання: старший науковий співробітник .

Проф. досвід: наук. діяльність: ст. наук співроб. Ін-ту психології імені Г.С.Костюка НАПН України, 2000-2016; практ. діяльність: психолог Служби у справах дітей (2000-2008), психолог у проекті психол. реабілітації учасників АТО (2016); викл. діяльність: асист. Вінницького держ. пед. ін.-ту (1991-1993), викл. Ін-ту підвищення кваліф. керівних кадрів НАДУ при Президентові України (з 2011), проф. НДПУ імені М. Драгоманова (2015-2016), доцент КНУ імені Тараса Шевченка (2016-2017), асистент КНУ імені Тараса Шевченка (з 2017).Наук. керівник 4 захищених дис. канд. психол. наук (2012-2017 рр.). Член наукової редакції журн. «Zeszyty Naukowe» (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła ІІ, Lublin). Авт. понад 110 публікацій. Основні публікації: Яблонська Т.М. Розвиток ідентичності дитини в системі сімейних взаємин : [монографія]. – Суми: Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2013. – 444 с.Етнопсихологічний вимір України: семіозис, міфотворчість, ідентичність : монографія / авт. кол.; під наук. ред. Лозової О.М. – К.:ТОВ «НВП»Інтерсервіс», 2014. – 193 с.Виховання духовності особистості: навч.-метод. посіб. /[М.Й.Боришевський , Л.І.Пилипенко та ін.] : за заг. ред. М.Й.Боришевського. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 104 с.Tetiana Yablonska, Natalia Dembytska, Viktor Vus. Social-psychological adjustment of ex-servicemen to civilian life / Social Welfare. Vol 1, No 7 (2017), p.168-177. Yablonska T., Melnychuk T. Psychological Support For Families During Crises (as exemplified by families members of Ukrainian war veterans) Current Problems of Psychiatry, January 2017, De Gruyter. Подяки і нагороди «Подяка» Служби у справах дітей Дарницької районної у м.Києві держадміністрації за значний внесок у створення духовних і матеріальних цінностей, а також досягнення високої майстерності у професійній діяльності; Диплом ІІ ступеня НАПН України за посібник «Самотворення у розвитку особистості».

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи