ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Радіаційної фізики НДЛ Радіаційної фізики НДЛ

<div align="justify">Радіаційної фізики НДЛ створена у 1988, є наук. підрозділом Київ. ун-ту, який входить до складу кафедри фізики функціональних матеріалів. Наук. керівництво лаб. здійснює зав. каф. фізики функціональних матеріалів чл.-кор. НАН України, проф., доктор фізіко-математичних наук М..П. Куліш. Осн. завданнями лаб. є: залучення викладачів, докторів, аспірантів, і студентів до організації та проведення наук. досліджень відповідно до темат. плану фундамент. та приклад. наук. робіт Київ. ун-ту та відповідно до договорів Київ. ун-ту з інш. установами. Сприяння підвищенню якості підготовки фахівців у галузі фізики радіац. медицини та фізики функціонал. матеріалів. Наук. робота лаб. зосереджена на експерим. та теорет. вивченні структури електротранспортних, магнітних, механічних, оптичних, електрон. та ін. властивостей вуглецевих наноструктур (фулеренів, нанотрубок, графенів), їх нанокомпозитів з металами та полімерами, широкозонних напівпровідників, реакторних матеріалів, матеріалів з високими характеристиками магнітоопору та спін-залежного електрон. транспорту, радіан. центрів біосистем та орг. структур медико-біол. призначення. Однією з важливих складових наук. досліджень є вивчення зміни властивостей функціонал. матеріалів під дією зовнішнього опромінення з метою хз контрольованої модифікації. Наук. робота лаб. спрямована на застосування сучасних методів експерим. і теорет. фізики для вирішення таких наук. проблем: з’ясування мікроскопічних механізмів структурно-фазових перетворень та змовлених ними змін властивостей матеріалів; розробка фіз. основ прогнозування властивостей та створення нових матеріалів для сучасних технологій; з’ясування закономірностей функціонування живого організму на клітинному та молекул. рівнях; розробка нових фіз. методів діагностики та лікування в клінічній практиці. </div>

Заболотний Михайло Аполлінарійович

  • Останні зміни:
21.09.1945

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Остання займана посада: завідувач НДЛ «Радіаційна фізика».
Закінчив 1968 фізичний факультет Київ. ун-ту, спец. "Теорет. фізика". З 1970 і донині працює у Київ. ун-ті: 1973-2005 на радіофізичному та з 2005 на фізичному ф-тах. Завідувач НДЛ "Радіаційна фізика".

Читати далі >Лень Євгеній Георгійович

  • Останні зміни:
25.02.1970

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: науковий співробітник.
1992 закінчив фізичний факультет Київ. ун-ту. 1997-2007 наук. співроб. фізичного ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Мельникова Наталія Олександрівна

  • Останні зміни:
09.02.1943

Місце народження: м. Іваново, Росія.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Остання займана посада: завідувач НДЛ «Радіаційна фізика».
1966 закінчила фізичний факультет Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті працювала на посадах: 1966 -працювала на, старш. інженер, мол. наук. співроб. каф. загальної фізики з 1983 зав. наук.-досл. сектором радіаційної фізики, з 1988 зав. НДЛ каф. радіаційної фізики.

Читати далі >Онанко Анатолій Петрович

  • Останні зміни:
12.03.1955

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
У 1977 закінчив Київ. ун-т. З 1977 працює в Київ. ун-ті на посадах: старш. лаб., старш. інж., старш. наук. співроб.

Читати далі >Шатній Тетяна Дмитрівна

  • Останні зміни:
06.05.1949

Місце народження: м. Таллін, Естонія.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
У 1973 закінчила Москов. ун-т.  1986-2007 працювала в Київ. ун-ті на посадах: старш. інж., наук. співроб., старш. наук. співроб.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи