ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Радіоелектроніки кафедра Радіоелектроніки кафедра

Заснована в 1962 як каф. загальної радіотехніки, з 1974 – каф. радіоелектроніки. Була створена для забезпечення викладання в ун-ті заг. курсів радіоелектронного напрямку на радіофізичному, фізичному, геологічному, географічному, механіко-математичному ф-тах та факультеті кібернетики. На радіофіз. ф-ті викладачі каф. забезпечували викладання курсів радіоелектронного циклу: “Радіотехнічні кола і сигнали”, “Основи радіоелектроніки”, “Коливання і хвилі”, “Імпульсна техніка”.Завідувачі каф.: проф. Є.Й. Фіалко (1962 - 74), проф. С.М. Левитський (1974 - 89), проф. О.В. Третяк (1989 - 96). У 1991 на базі каф. організована спеціалізація “автоматизація наукових досліджень”. У 1996 каф. радіоелектроніки увійшла до складу каф. напівпровідникової електроніки, керованою проф. О.В. Третяком. З 2002 викладання курсів радіоелектронного циклу на радіофіз. ф-ті забезпечує каф. фізично електроніки. Осн. наук. напрямки роботи каф. – радіолокаційні спостереження та дослідження природних та штучних плазмових утворень у верхній атмосфері і космосі. З цією метою каф. мала радіолокаційні полігони у с. Трипілля Київ. обл., пізніше – у с. Пилиповичі Київ. обл. Каф. брала участь у радіолокаційних спостереженнях метеорів за програмами Міжн. геофізичного року та Міжн. геофізичного співробітництва, забезпечувала експедиційні наземні радіолокаційні спостереження у цілому ряді рад. та міжн. програм з активних плазмових експериментів у верхній атмосфері і космосі, співпрацювала з Київською астрономічною обсерваторією (КАО), Ін-том космічних досліджень АН СРСР (Москва) та Ін-том земного магнетизму, іоносфери та поширення радіохвиль АН СРСР (Москва). Літ-ра: “Радіофізичний факультет – 50 років”. Довідник. К., 2002.
<i>С.М.Левитський</i>

Анісімов Ігор Олексійович

  • Останні зміни:
30.06.1958

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: декан, завідуючий кафедрою.
У 1980 закінчив радіофізичний факультет Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті: 1980-1988 – асист. каф. радіоелектроніки; 1989-1998 – доц. каф. радіоелектроніки, каф. напівпровідникової електроніки; 1998-1999 – д-рант радіофізичного факультету; 2000-2001 – доц. каф напівпровідникової електроніки; 2001-2002 – проф. каф. напівпровідникової електроніки; 2002-2007 – зав. каф. фізичної електроніки; з 2007 – декан радіофізичного факультету.

Читати далі >Байраченко Іван Володимирович

  • Останні зміни:
14.11.1926- 01.01.2005

Місце народження: с. Шимкове Ананіївський р-н, Одеська обл..
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
Закінчив радіофізичний факультет Київ. ун-ту (1953). З 1954 - асист., 1956 – старш. викл. каф. радіофізики (нині – каф. квантової радіофізики). У 1962 перейшов працювати на каф. загальної радіотехніки, організовану на базі каф. радіофізики, ставши одним з її пров. викл.

Читати далі >Коломієць Альберт Романович

  • Останні зміни:
29.10.1931

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Закінчив 1953 КПІ за спец. “Радіотехніка”. На радіофізичному факультеті працював у 1962-2002 на посадах: інж., старш. викл., доц. каф. загальної радіотехніки (з 1974 – каф радіоелектроніки).

Читати далі >Коломієць Григорій Іларіонович

  • Останні зміни:
07.11.1935- 01.01.2002

Місце народження: с. Свердлово Бобринецького р-ну Кіровоград. обл..
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Закінчив 1961 Ін-т цивільної авіації (м. Київ) за спеціальністю “Радіотехніка”. На радіофізичному факультеті Київ. ун-ту працював у 1962-2002 на каф. загальної радіотехніки (з 1974 – каф. радіоелектроніки) на посадах асист., старш. виклад., доц.

Читати далі >Левитський Сергій Михайлович

  • Останні зміни:
25.10.1926

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор, заслужений професор Київського університетуту.
Остання займана посада: професор.
1949 закінчив радіотехн. факультет КПІ, 1952 – асп-ру радіофізичного факультету Київ. ун-ту. З 1952 – старш. виклад. радіофізичного факультету, 1957 – доц. каф. фізичної електроніки, 1974 - 1989 – зав. каф. радіоелектроніки, 1989-96 – проф. каф. напівпровідникової електроніки, 1996 – проф. каф. фізичної електроніки.

Читати далі >Мойся Ріхард Іванович

  • Останні зміни:
27.01.1934- 01.01.1996

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
1957 закінчив радіофізичний факультет Київ. ун-ту. Працював в ун-ті 1957 - 1997 на посадах асист., доц.

Читати далі >Рубльов Анатолій Романович

  • Останні зміни:
31.08.1930

Місце народження: м. Москва.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: старший викладач.
1952 закінчив МДУ за спеціальністю “Теорія коливань”. В Київ. ун-ті працював у 1955 -79 асист., старш. виклад. каф. загальної радіотехніки (з 1974 – каф. радіоелектроніки) радіофізичного факультету.

Читати далі >Слюсаренко Іван Іванович

  • Останні зміни:
29.01.1948

Місце народження: с.Новопетрівське, Новоодес. р-н, Миколаїв. обл..
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
1971 закінчив радіофізичний факультет Київ. ун-ту. 1971-74 інж., старш. інж. НДІ “Квант”. В Київ. ун-ті з 1974: старш. інж., мол. наук. співроб., старш. наук. співроб., 1994 доц. каф. радіоелектроніки радіофізичного факультету (1994).

Читати далі >Фіалко Євген Йосипович

  • Останні зміни:
12.10.1921- 01.01.1997

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: завідуючий кафедрою (1962 - 1974).
1947 закінчив Московський авіаційний ін-т, ф-т радіотехніки. 1962 - 74 зав. каф. загальної радіотехніки Київ. ун-ту.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи