ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Регіональних проблем економіки і політики науково-дослідна лабораторія Регіональних проблем економіки і політики науково-дослідна лабораторія

Створена 2002 на географічному ф-ті Київ. ун-ту. Зав. лаб. – О.Ю. Кононенко. Напрямки роботи: теорет. засади сусп. географії, суп.-геогр. процеси, територ. орг. госп. діяльності людини, проблеми суп.-геогр. районування України, регіон. політика України, геополітика і політ. географія, прогнозування суп.-геогр. розвитку. Розроблені і систематизовані поняття із заг. сусп. географії, структури, нових напрямків, завдань розвитку сусп. географії. Розроблені сусп.-геогр. основи регіон. політики в Україні і системи моделей розвитку сусп. р-ну. Виявлені сусп.-геогр. основи регіон. природокористування. З 2011 р. виконується держбюджетна тема «Суспільно-географічні основи дослідження трансформації системи природокористування в Україні». Склад лаб.: зав., канд. екон. наук. старш. наук. співроб. (1), мол. наук. співроб., канд. геогр. наук. (2), інженер І кат. (2), інженер ІІ кат. (3), інженер ІІІ кат. (3). Л-ра: Географи Київського університету: Довідник / Олійник Я.Б., Бортник С.Ю., Гродзинський М.Д., Гуцал В.О. та ін. К., 2003; Суспільно-географічна підготовка фахівців у Київському національному університет імені Тараса Шевченка / За ред. Я.Б. Олійника. К., 2007. Я.Б. Олійник

Денисенко Олена Олександрівна

  • Останні зміни:
10.01.1984

Місце народження: м.Переяслав-Хмельницький.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 2006 географічний ф-т Київ. ун-ту. Канд. дис. «Процеси метрополізації та перспективи їх розвитку в Україні» (2010). Протягом 2009-2012 мол. наук. та наук. співроб. Інституту географії НАН України. З 2012 працює у Київ. Ун-ті на посаді молодшого наукового співробітника науково-дослідної лабораторії «Регіональних проблем економіки і політики».

Читати далі >Коковський Любомир Олексійович

  • Останні зміни:
25.11.1981

Місце народження: м. Зборів, Тернопільська область.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Закінчив у 2004 географічний ф-т Терн. пед. ун-ту. Канд. дис. «Географічний вимір економічної безпеки України» (2004). Впродовж 2009-2010 навчального року стажувався в Інституті географії та просторового менеджменту Ягелонського університету (м. Краків, Польща). З 2012 працює у Київ. ун-ті на посаді завідувача науково-дослідної лабораторії «Регіональних проблем економіки і політики».

Читати далі >Мельничук Анатолій Леонідович

  • Останні зміни:
26.11.1973

Місце народження: м. Бердичів Житомирської області.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 2000 географічний ф-т Київ. ун-ту. Канд. дис. «Суспільно-географічні аспекти природно-техногенної безпеки життєдіяльності населення України» (2004). З 2003 р. мол. наук. співроб., з 2010 зав. НДЛ Регіональних проблем економіки і політики Київ. ун-ту, з 2011 доц. економічної і соціальної географії каф.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи