ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Коковський Любомир Олексійович

25.11.1981

Місце народження: м. Зборів, Тернопільська область.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.

Закінчив у 2004 географічний ф-т Терн. пед. ун-ту. Канд. дис. «Географічний вимір економічної безпеки України» (2004). Впродовж 2009-2010 навчального року стажувався в Інституті географії та просторового менеджменту Ягелонського університету (м. Краків, Польща). З 2012 працює у Київ. ун-ті на посаді завідувача науково-дослідної лабораторії «Регіональних проблем економіки і політики». Фахівець у галузі економічної безпеки. Розробив методику оцінки економічної безпеки на регіональному рівні, здійснив комплекс. дослідження економічної безпеки регіонів України.

Автор 25 наук. праць.

Осн. праці: Критерії і показники географічного виміру економічної безпеки // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: географія. Т., 2006; Географічні фактори економічної безпеки України // Економічна та соціальна географія. К., 2007; Сучасні проблеми зовнішньоекономічної безпеки України та напрями їх подолання // Ефективна економіка. К., 2011; Внешнеэкономическая безопасность Украины и ее регионов: угрозы и возможности // Проблемы безопасности российского общества. Смоленск, 2012. 

Автор: Я.Б. Олійник

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи