ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Реклами та зв’язків з громадськістю кафедра Реклами та зв’язків з громадськістю кафедра

Створена 1999 під назвою каф. організації масовоінформаційної діяльності. Суч. назва – з черв. 2006. З моменту організації каф. її очолює доктор філол. наук, професор. В.Ф. Іванов. Каф. є профільною з підготовки бакалаврів з нов. спеціальності «Реклама і зв’язки з громадськістю», спеціалістів і магістрів з спеціальностей «Реклама», «Зв’язки з громадськістю». На каф. працювали доктор філол. наук, професор. М.І. Скуленко; доктор філол. наук, професор. С.М. Квіт (президент НаУКМА). Станом на поч. 2012 р. на кафедрі працює 2 професор., д. наук – В.Ф. Іванов, В.М. Владимиров, 9 доцент. зі ступ. – А.І. Башук, Н.І. Білан, Л.М. Вежель, Т.В. Ковтун, А.Г. Нєвалов, А.А. Ротовський, В. Є. Шабліовський, Т.М. Шальман, Ю.І. Шмига; 1 доцент. без ступеня – В. В. Бугрим; 8 аст. зі ступ. – М.П. Бабак, А.В. Белецька, Т.В. Глушкова, Т.С. Давидченко, Д.О. Олтаржевський, Є.С. Цимбаленко, Ю.М. Шафаренко, Ю.П. Щегельська; 3 асит. без ступ. – О. В. Бобрик, М.М. Нетреба, Г.О. Цуканова. Каф. здійснює розробку актуальних напрямів та сфер прикладних комунікацій: теорет.-соціол. аспекти масової комунікації; законодавчі засади ЗМІ; ефективно-креативна реклама і зв’язки з громадськістю; маркетинг і менеджмент ЗМІ; іміджмейкинг та брендинг у системі ЗМК; нейро-лінгвокомунікативне моделювання у творчості і менеджменті. На сучас. етапі співробітники каф. забезпечують викладання 20 нормат. курсів, у т.ч.: основи реклами і зв’язків з громадськістю: вступ до спец., вступ до виду діяльності (медіа галузь), теорія і практика міжн. реклами, практикум із фаху, реклама інформ. продукції, соціологія масової комунікації, худ. оформлення видання, макетування і верстка, прес-служби та інформ. агентства, інформ. політика та безпека, публіцистика (іміджелогія) та 10 спец курсів, у т.ч.: екстремальна журналістика, міжн. медіа законодавство, рекламний креатив, сучас. інформ. війни, соц. реклама, соц. реклама і PR, комунікативні кризи, інформ. компанії, технології та техніки PR. При цьому викладання більшості названих дисциплін викл. каф. вперше введено в наук-освіт. процес в Україні. Викл. каф. брали участь у розробці укр. законодавства: Закону України «Про рекламу» (1996, 2003); Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (1992, 2000, 20007); Законопроекту України «Про соціальну рекламу» (нова редакція 2005–08), держ. програм і проектів: Інформ.-іміджева політика державних структур (2007–08), Міжн. проекту «PR-рекламна соціальність» (сайт-видання «Все про соціальну рекламу – Канал суперсоціальної комунікації. – http://www.socadver.org.ua/ (з 2005). Каф. підтримує широке наук. співроб-во з багатьма установами України і зарубіжжя. В Україні з ф-том журналістики Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка, Академією укр. преси, Ін-том соціології НАН України, відділенням міжн. інформації ІМВ Київ. ун-ту, Академією прикладних комунікацій, Ін-том реклами. Серед закорд. партнерів каф. міжн. ін-т реклами, каф. екон. журналістики і реклами ф-ту ж-ки Моск. держ. ун-ту ім. М.В. Ломоносова, каф. реклами Моск. ун-ту друку, Комісією з журналіст. етики Великої Британії. Співроб. каф. підготовлено понад 100 колективних наук. та навч. видань, сер. яких: Телебачення прямого ефіру: Навч. посібник / Бугрим В.В. та ін. К., 1991; Чорнобиль і преса: реалії взаємодії: Наук.-метод. зб. / Бугрим В.В. та ін. К., 1992; Основи масово-інформаційної діяльності: Підруч / Іванов В.Ф. та ін. К., 1999; Новини vs новини. Виборча кампанія в новинних телепрограм / за ред. Н. Костенко та В. Іванова. К., 2005; Іванов В.Ф. Журналістська етика: 2-ге вид., випр. К., 2007; Иванов В.Ф. Аспекты массовой коммуникации: Монография (в 5 т.). К., 2009; Іванов В. Ф. Основні теорії масової комунікації і журналістики. К., 2010. В.Ф. Іванов, І.М. Забіяка

Бабак Марина Петрівна

 • Останні зміни:
01.12.1978

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Закінчила відділення журналістики ІЖ Київ. ун-ту (2002). У Київ. ун-ті з 2007: доц. каф. реклами та зв’язків із громадськістю.

Читати далі >Башук Алла Іванівна

 • Останні зміни:
28.05.1976

Місце народження: с. Сираї Чернігів. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила філол. ф-т КНПУ ім. М. П. Драгоманова (1998). У Київ. ун-ті: 1999–2000 старш. лаб. каф. рос. мови, з 2000–03 старш. лаборант каф. міжнар. комунікацій та зв’язків із громадськістю ІМВ. 2003–08 асист., з 2008 доцент. каф. організації масовоінформ. діяльності, з 2009 доцент. кафедри реклами та зв’язків із громадськістю.

Читати далі >Березовець Леся Валеріївна

 • Останні зміни:
10.07.1970

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила філол. ф-т Київ. ун-ту (1995). Кандидат дис. «Сучасний стан некомерційної реклами в Україні» (1999). У Київ. ун-ті: 1999–2003 асист., доцент. каф. організації масовоінформ. діяльності (нині – каф. реклами та зв’язків із громадськістю) ІЖ.

Читати далі >Бугрим Валентин Володимирович

 • Останні зміни:
14.11.1952

Місце народження: с. Хмелів Роменського р-ну Сум. обл..
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1980 ф-т журналістики Київ. ун-ту, 1980 іст. ф-т КДПІ ім. О.М. Горького. У Київ ун-ті: 1988–97 старш. викл., з 1997 доцент. ф-ту / інституту журналістики. Засновник і директор першої у СНД і Сх.-й Європі Вищої школи реклами (при ІЖ, 1992-2000).

Читати далі >Вежель Ліна Михайлівна

 • Останні зміни:
08.10.1967

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1990 Київ. держ. пед. ін-т інозем. мов, 2001 асп. ІЖ Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: з 2001 асист., доцент. каф. організації масовоінформаційної діяльності (тепер каф. реклами та зв’язків з громадськістю) ІЖ.

Читати далі >Владимиров Володимир Михайлович

 • Останні зміни:
20.09.1949

Місце народження: м. Дніпропетровськ.
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Закінчив історичний-філологічний факультет Дніпропетровського державного університету (1971), докторантуру інституту журналістики (2003). У Київ. ун-ті: 2001–02 доцент кафедри теорії масової комунікації (тепер – кафедра соціальних комунікацій), з 2009 професор кафедри реклами та зв’язків з громадськістю інституту журналістики.

Читати далі >Грицюта Наталя Миколаївна

 • Останні зміни:
26.03.1959

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1981 філол. ф-т КДУ, 1990 асп. Ін-ту л-ри ім. Т.Г. Шевченка АН УРСР, 1999 ф-т менеджменту зовн. економ. діяльності Укр. академії зовн. торгівлі. В Київ. ун-ті: з 2004 доцент. каф. організації масовоінформаційної діяльності (тепер каф. реклами і зв’язків з громадськістю), 2009–12 докторант ІЖ.

Читати далі >Іванов Валерій Феліксович

 • Останні зміни:
19.07.1961

Місце народження: м. Луганськ.
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив історичний факультет Ворошиловград. держ. пед. ін-ту ім. Т.Г.Шевченка (тепер Луганський держ. пед. університет ім. Т.Г. Шевченка) (1983) та асп. ф-ту журналістики Київського університету (1991). У Київ. ун-ті: 1994–2000 асистент, доцент, заст. дир. з наук. роботи, з 1999 професор., зав. каф. організації масовоінформаційної діяльності (тепер кафедра реклами та зв’язків з громадськістю) ІЖ.

Читати далі >Карась Максим Анатолійович

 • Останні зміни:
14.01.1972

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1994 ІЖ, 1997 асп. ІЖ Київ. ун-ту. Працював 1997–2001 кор. газ. «Україна молода». У Київ. ун-ті: 2001–04 асист. каф. організації масовоінформаційної діяльності, 2004–11 доцент. каф. періодичної преси ІЖ.

Читати далі >Квіт Сергій Миронович

 • Останні зміни:
26.11.1965

Місце народження: м. Ужгород.
Науковий ступінь: доктор філологічних наук, доктор філософії (PhD).
Наукове звання: професор.
Закінчив факультет журналістки Київського університету (1991), навчався на філософському факультеті Українського вільного університету (Мюнхен) (1996–2000). У Київ. ун-ті: 1996–99 асист. каф. історії літератури і журналістики, 1999–2004 доцент каф. організації масово-інформаційної діяльності.

Читати далі >Ковтун Тетяна Валентинівна

 • Останні зміни:
30.04.1952

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1974 відділення рос. мови та л-ри філол. ф-ту Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: з 2009 доцент. каф. реклами та зв’язків з громадськістю.

Читати далі >Паримський Ігор Святославович

 • Останні зміни:
21.12.1953

Місце народження: с. Соколівка Вінницьк. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1979 ф-т журналістики Київ. ун-ту, 1987 ВПШ при ЦК КПУ. У Київ. ун.-ті: доцент. 1992–2002 каф. теорії і практики журналістики, 2002–05 каф. телерадіожурналістики, з 2005 каф. реклами та зв’язків з громадськістю ІЖ.

Читати далі >Ротовський Андрій Андрійович

 • Останні зміни:
31.01.1955

Місце народження: м. Ржев, Калінінської обл., РФ.
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1988 ф-т журналістики Київ. ун-ту (заочно). В Київ. ун-ті: 1991–93 в. о. доцент., доцент. каф. теорії і практики період. преси ф-ту журналістики, з 2008 доцент. каф. реклами та зв’язків з громадськістю ІЖ.

Читати далі >Шабліовський Володимир Євгенович

 • Останні зміни:
06.11.1956

Місце народження: м. Львів.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1978 філол. ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: з 1999 доцент. каф. організації масовоінформац. діяльності (тепер каф. реклами та зв’язків з громадськістю) ІЖ.

Читати далі >Шальман Тетяна Михайлівна

 • Останні зміни:
11.08.1967

Місце народження: с. Паньківці, Старосинявського району, Хмельницької області.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила Житомирський державний педагогічний університет ім. Івана Франка (українська мова та література, соціальна педагогіка, зарубіжна література) (2003), аспірантуру кафедри міжнародної журналістики Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка (2007). З 2011 – доцент. кафедри реклами та зв’язків з громадськістю Інституту журналістики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.

Читати далі >Щегельська Юлія Павлівна

 • Останні зміни:
12.07.1981

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат політичних наук.
Закінчила з відзнакою ІЖ КНУ імені Тараса Шевченка (2004), аспірантуру кафедри міжнародної журналістики ІЖ (2008). Викладач Інституту масової комунікації при КНУ імені Тараса Шевченка (2008–09), асист. кафедри міжнародної журналістики ІЖ (2008–09). З 2009 – асист., з 2013 - доц. кафедри реклами та зв’язків з громадськістю ІЖ.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи