ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Бабак Марина Петрівна

01.12.1978

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.

Закінчила відділення журналістики ІЖ Київ. ун-ту (2002). Кандидат дис. «Використання комунікативних методів побудови політичного іміджу в ЗМІ» (2007). У Київ. ун-ті з 2007: доц. каф. реклами та зв’язків із громадськістю.

Викладає нормат. курси: «Реклама та зв’язки з громадськістю», «Соціологія масов. комунікації», «Професор. підготовка: основи рекламної та піар-діяльності», «Професор. підготовка: діяльність рекламних та піар-агенцій», «Навч. практика: практика рекламних агенцій / піар агенцій / радіо / телебачення», «Медіареклама», «Прес-служби», «Дизайн у рекламі», «Психологія реклами», спецкурс «Політичний PR», «Іміджелогія». Фахівець у галузі іміджелогії та PR-комунікацій. Співрозрозробник навч. курсів: «Професор. підготовка: рекламна та PR-діяльність», «Професор. підготовка: організація рекламної та PR-агенції», «Навч. практика: організація рекламної та PR-агенції».

Наук. інтереси: комунікативістика, паблік рілейшнз, зокрема інструментарій зв’язків із громадськістю та ефективність рекламних кампаній.

Авт бл. 10 праць. Осн. праці: Іміджеві статті: особливості підготовки, впливу та практика використання в українських ЗМІ // Укр. журналістикознавство. 2004. Вип. 5; Вербальний імідж як складова комунікативних технологій (поради молодим політикам) // Стиль і текст. 2004. Вип. 5; Тексти для веб-сторінок // Наук. записки Ін-ту журналістики. 2000. Т. 1; Комунікативні технології побудови політичного іміджу в ЗМІ: перспективи для наукових досліджень // Вісн. Київ. міжнар. ун-ту. Журналістика. Медіалінгвістика. Кіномистецтво. 2005. Вип. 4; Рейтинг як комунікативна технологія пропаганди // Журналістика-2004 у світлі підготовки журналістських кадрів: Тези конференції. К., 2004. Має 2 патенти на розробки в галузі PR-комунікацій.

Автор: І.М. Забіяка

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи