ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Башук Алла Іванівна

28.05.1976

Місце народження: с. Сираї Чернігів. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчила філол. ф-т КНПУ ім. М. П. Драгоманова (1998). Кандидат дис. «Ключові концепти поетичної картини світу М. Гумільова в метафоричному осмисленні» (2002). У Київ. ун-ті: 1999–2000 старш. лаб. каф. рос. мови як іноземної, з 2000–03 старш. лаборант каф. міжнар. комунікацій та зв’язків із громадськістю ІМВ. 2003–08 асист., з 2008 доцент. каф. організації масовоінформ. діяльності, з 2009 доцент. кафедри реклами та зв’язків із громадськістю. Викладає курси: «Основи зв’язків з громадськістю», «Інформ. політика», «Інформ. політика та безпека», «Інформ. війни», «Основи наук. досліджень». Наук. інтереси: інформ. політика, зв’язки з громадськістю, медіарилейшнз, політ. комунікації. Автор понад 45 праць. Осн. праці: Інформаційна політика. К., 2007; Основи реклами і зв’язків з громадськістю // під заг. ред. В.В. Різуна, В.Ф. Іванова. К., 2011 (Гриф МОН) (у співавторстві). Комунікативно-стратегічний аналіз політичного тексту // Ученые записки Таврического нац. ун-та им. В.И. Вернадского. Сер. Филология. Т. 19 (58), 2006, № 2; Коммуникативные стратегии политического ритуала // Полит. наука и полит. процессы в РФ и новых независимых государствах. Екатеринбург, 2006; Ключові поняття новинної комунікації у контексті медіарилейшнз // Інформ. суспільство. 2008, № 7; Владні зв’язки з громадськістю як засіб формування іміджу території (на прикладі постконфліктних регіонів) // Інформ. суспільство. 2013, № 18.

Автор: І.М. Забіяка

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи