ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Березовець Леся Валеріївна

10.07.1970

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчила філол. ф-т Київ. ун-ту (1995). Кандидат дис. «Сучасний стан некомерційної реклами в Україні» (1999). У Київ. ун-ті: 1999–2003 асист., доцент. каф. організації масовоінформ. діяльності (нині – каф. реклами та зв’язків із громадськістю) ІЖ. Наук. інтереси: зв’язки з громадськістю (PR), інформ. політика., інформ. сусп-во; політ., соц. та соц.-політ. реклама. Викладала курси: «Реклама та зв’язки з громадськістю», «Технології та техніки PR». Президент Ін-ту PR&PA (Реалізація проектів у сфері інформ. політики), Гол. правління Фонду «Інформ. сусп-во України». Понад 20 праць, зокрема: Інтернет і вибори. Використання сучасних інформаційних технологій у виборчому процесі // Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Журналістика. К., 2003, Вип. 11; Ефективність негативної політичної реклами в Україні // Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Журналістика. К., 2003. Вип. 11; Ґендерні особливості політичної реклами: аспекти реклами для жінок // Актуальні питання масової комунікації. К., 2004, Вип. 5; Антитерористична складова в іміджі зарубіжних політичних лідерів // Актуальні питання масової комунікації, К., 2005, Вип. 6; Маніпулятивні технології застосування кольору в політичній рекламі // Інформ. сусп-во, К., 2005, Вип. 1. Л-ра: Архів КНУТШ, 2003, спр. 9-ППС.

Автор: І.М. Забіяка

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи