ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Іванов Валерій Феліксович

19.07.1961

Місце народження: м. Луганськ.
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчив історичний факультет Ворошиловград. держ. пед. ін-ту ім. Т.Г.Шевченка (тепер Луганський держ. пед. університет ім. Т.Г. Шевченка) (1983) та асп. ф-ту журналістики Київського університету (1991). Кандидат дис. «Проблемы производительного труда учащихся и студентов на страницах молодежной печати Украины» (1991), докт. дис. «Методологія та методика дослідження змісту масової комунікації» (1996). У Київ. ун-ті: 1994–2000 асистент, доцент, заст. дир. з наук. роботи, з 1999 професор., зав. каф. організації масовоінформаційної діяльності (тепер кафедра реклами та зв’язків з громадськістю) ІЖ. Президент Академії української преси, президент Центру вільної преси, віце-президент громад. організації «Журналістська ініціатива», член Комісії з журналістської етики, член Європейської Асоціації комунікаційних досліджень та освіти (ECREA). Сфера наук. інтересів: Теорія та соціологія масової комунікації. Керівник захищених 26 кандидат та 5 докт. дис. Почесний професор. Київ. міжнар. ун-ту. Нагороджений медаллю АН України за перемогу в конкурсі молодих вчених (1992), Почесною грамотою ВР України (2009). Опублікував понад 500 праць, із них 28 монографій, 8 підручників, 23 навч. посібники. Праці: Это нашей истории строки (Производительный труд учащихся и студентов Луганщины на страницах молодежной печати). Луганск, 1990; Освещение молодежной печатью Украины экономической деятельности учащихся и студентов. К., 1991; Теоретико-методологічні основи вивчення змісту масової комунікації. К., 1996; Сучасні комп’ютерні технології і засоби масової комунікації: аспекти застосування (у співавт.). К., 1996; Комп’ютерні технології в засобах масової комунікації: сучасне та майбутнє (у співавт.). К., 1997; Комп’ютер для журналіста. К., 1998; Інформаційне законодавство: український та зарубіжний досвід. К., 1999; Законодавство про засоби масової інформації: український та зарубіжний досвід. К., 1999; Медіа та політреклама у дзеркалі закону: Монографія. К., 2001; Телебачення спецоперацій: Маніпулятивні технології в інформаційно-аналітичних програмах українського телебачення: моніторинг, методи визначення та засоби протидії. Рекомендації щодо принципів відкритої редакційної політики телеканалів (у співавт.). К., 2003; Досвід контент-аналізу: моделі та практики: Монографія (у співавт.). К., 2003; Experience of Content Analysis: Models and Practices (у співавт.). K., 2005; «Твій вибір» – як зробити вибір громадян свідомим за допомогою ЗМІ (у співавт.). К., 2005; Парламентські вибори – 2006 в новинах, рекламі, пресі: Моніторинг матеріалів ЗМІ (у співавт.). К., 2006; Міжнародна інформаційна безпека: сучасні виклики та загрози: Монографія (у співавт.). К., 2006; Політична реклама та новини на українському телебаченні під час дочасних виборів 2007 р. (у співавт.). К., 2007; Сучасний медіа-менеджмент в друкованих ЗМІ: Шляхи роздержавлення української преси: Вид. 2-ге, доповнене та виправлене. К., 2008; Аспекты массовой коммуникации: Часть I. Информация и коммуникация: Монография. К., 2009; Аспекты массовой коммуникации: Ч. II. Массовая коммуникация: Монография. К., 2009; Аспекты массовой коммуникации: Ч. III. Теории и модели массовой коммуникации: Монография. К., 2009; Аспекты массовой коммуникации. Ч. IV. Информационное общество: Монография. К., 2010; Аспекты массовой коммуникации. Ч. V. Глобализация: Монография. К., 2010; Медиа-ландшафты стран восточного партнерства. Ереван, 2011; Media landscapes of Eastern partnership countries. Yerevan, 2011. Література: Енциклопедія сучасної України. Т. 11; Наукова школа професора Валерія Іванова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Серія: Журналістика. – 2010. – № 18.

Автор: І.М. Забіяка

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи