ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Ковтун Тетяна Валентинівна

30.04.1952

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчила 1974 відділення рос. мови та л-ри філол. ф-ту Київ. ун-ту. Працювала 1977–96 викл., старш. викл., доцент. каф. заг. та укр. мовознавства Київ. нац. лінгвіст. ун-ту; у 1996–2009 декан ф-ту міжн. відносин, кер. Центру міжн. та громад. зв’язків, зав каф. Паблік Рилейшнз (PR), професор. каф. масов. комунікації, дир. Ін-ту журналістики, зав каф. масов. комунікації Міжн. ін-ту лінгвістики і права (тепер Київ. міжн. ун-т); 2001–06 заст. гол. ред. журналу «Публічні люди», альманаху «Обличчя України», водночас – журналіст, літред. зазначених видань. Постійний член журі Всеукраїнського фестивалю «Молоде телебачення». У Київ. ун-ті: з 2009 доцент. каф. реклами та зв’язків з громадськістю. Кандидат дис. «Назва тексту у науково-популярному підстилі» (1990). Осн. напрямки наук., пед. діяльності: риторика, еристика, теорія комунікації, маркетингові технології. Читає курси: «Реклама і зв’язки з громадськістю», «Проблематика ЗМІ: Економіка і ЗМІ», «Організація роботи рекламної та ПР агенції», «Спічрайтинг», «Event-маркетинг». Автор 45 наук. публікацій, понад 60 публікацій у період. пресі. Осн. праці: Основи теорії масової комунікації: Курс лекцій. К., 2004; Риторика / Хрестоматія. К., 2005; Еристика: Курс лекцій. К., 2009; Еристичні аспекти діяльності журналіста // Стиль і текст: наук. зб. К., 2008, Вип. 9; До питання про комунікативно-психологічні особливості організації публічного спору. // Вісник Київського міжнародного університету. Сер.: Соціальні комунікації. Журналістика. Медіакритика. Кінотелемистецтво. К., 2009, Вип. 8; Роль електронних ресурсів у процесі формування іміджу університету // Міжнародна наукова конференція «Ідея університету: сучасний дискурс» Матеріали конференції 26–27 травня 2011 року, К., 2012.

Автор: І.М. Забіяка

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи