ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Шабліовський Володимир Євгенович

06.11.1956

Місце народження: м. Львів.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчив 1978 філол. ф-т Київ. ун-ту. Працював мол. наук. співроб., наук. співроб., старш. наук. співроб. Ін-ту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського НАН України (1978–99). У Київ. ун-ті: з 1999 доцент. каф. організації масовоінформац. діяльності (тепер каф. реклами та зв’язків з громадськістю) ІЖ. Кандидат дис. «Поетико-стильові традиції східнороманської та східнослов’янської фантастичної казки» (1997). Пройшов стажування в FOJO, м. Кальмар, Швеція (2002). Напрями наук. та пед. діяльності: проблеми сприйняття та відтворення тексту, реклама, зв’язки з громадськістю, сучасні виборчі технології, ред. менеджмент та маркетинг, безпека діяльності журналіста, інформ. війни, комунікативні кризи, безпека інформ. простору. Викладає курси: реклама та зв’язки з громадськістю, теорія та історія реклами, безпека інформ. простору, інформ. війни, психологія реклами, копірайтинг та спічрайтинг. Має досвід журналіст. та видав. діяльності (з поч. 1990-х); засновник, гол. ред. загальнонац. газ. «Панорама-ВВ» (1994–98), «Прогрес», журналу «Супер-волонтер». Нагороджений Почесною грамотою «За розвиток наук. досліджень у галузі журналістики та з нагоди 10-річчя Інституту журналістики» (2003). Автор понад 40 наук. публікацій. Осн. праці: Безпека життєдіяльності для журналістів: Наук.-метод. посіб. К., 2004; Інформаційні процеси у суспільстві та соціальна пам’ять // Світ комунікацій. К., 2000; Слов’янська народна казка і сучасний світ: інтегральні аспекти взаємодії // Слов’янський світ. К., 2002, Вип. 3; Креативний менеджмент – стратегія управління ХХІ століття (у співавт.) // Інформаційне суспільство. К., 2005/2006, Вип. 2/3; Проблеми безпеки в сучасному світі: інформаційний спецназ проти інформаційного тероризму // Інформаційне суспільство. К., 2006, Вип. 4; Проблеми мотивації тероризму // Проблеми безпеки. 2006, № 5; Моніторинг та інформаційне моделювання засобів масової інформації: колективна монографія (підрозділ 3.3). К., 2007; Сучасна інформаційна війна: атака на підсвідомість // Проблеми безпеки: особистості, суспільства, держави. К., 2009; Вербальні засоби модифікації поведінки споживача // Типологічні характеристики українського медійного контенту. К., 2011.

Автор: І.М. Забіяка

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи