ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Білий Михайло Улянович

12.11.1922 - 05.08.2001

Місце народження: с. Москалі Михайло-Коцюбин. р-ну Чернігів. обл..
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.

Чл.-кор. АН УРСР, Засл. діяч науки і техніки УРСР. 1948 закінчив фізичний факультет, 1951 – асп-ру Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті працював: 1955-63 старш. виклад. фізичного факультету, 1956 доц., 1965 проф., зав. каф. експериментальної фізики, оптики твердого тіла, оптики (1963-93). 1962-70 декан фізичного факультету. 1970-85 ректор Київ. ун-ту. 1951 захистив канд., 1964 – докт. дис. Розробив оригінальний метод спектрофо¬тометричного вивчення складу комплексів (іонів важких металів у розчинах електролітів). Розробив методику переведення розчинів електролітів у скловидний стан, що дозволило відкрити існування люмінесценції багатьох розчинів, активованих іонами важких металів і розробити високочутливі методи люмінесцентного аналізу. Створив наук. школу з дослідження спектральних та люмінесцентних властивостей розчинів та кристалів, активованих важкими металами. Започаткував нові ефективні методи експеримент. досліджень люмінесценції. Серед них частотний та амплітудно-фазовий методи вивчення кінетики люмінесценції, метод послідовного накопичення, методи ультраакустичного та оптичного контролю якості зварних швів полімерних матеріалів. Довів існування нового типу хім. зв'язку між центр. ртутеподібними іонами та іонами галоїдів. Досліджував процеси нелінійної взаємодії інтенсивного лазерного випромінювання з активованими середовищами. Для цілого ряду розчинів та скла було встановлено та досліджено наведене поглинання, світлове гасіння люмінесценції, двофотонну люмінесценцію, вивчено можливість застосування досліджуваних об'єктів у квантовій електроніці. Синтезовано нові матеріали для запису інформації. Створив базову лабораторію. Під керівництвом Б. були виконані пріоритетні наук. дослідження в області оптики металів. Особливу увагу приділено вивченню оптичних властивостей металів в аморфному стані та процесам генерації другої гармоніки в поверхневому шарі металів. Багато уваги приділив вивченню дії електромагнітного випромінювання міліметрового діапазону на людину. У створеній ним лабораторії "Фіз. методи ранньої медичної діагностики" було проведено дослідження вибіркової дії електромагнітного випро¬мінювання міліметрового діапазону нетеплової інтенсивності на функціональний стан організму. Експеримент. доведено існування селективного впливу електромагнітного поля на перебіг захворювання в окремих органах. Зараз цей метод широко використовується для терапії і діагностики багатьох важких захворювань. Співав. нового безмедикаментозного ефективного методу лікування – «мікрохвильової резонансної терапії». Має понад 30 наук. винаходів. Підготував більше 30 канд. і д-рів наук. Чл.-кор. АН УРСР (1969), Засл. діяч науки і техніки УРСР (1972), Засл. діяч науки і техніки Каракалпакської АРСР (1982). Засл. проф. КНУ ім. Тараса Шевченка. Почесн. Д-р Дебреценського (1979) і Лейпцігського (1984) ун-тів. Почесн. чл. Оптичного тов-ва ім. Д.Рождественського (1993). Обирався депутатом ВР УРСР, Головою ВР УРСР 8-го і 9-го скликань (1972-80), членом ЦК КПУ. Автор бл. 350 наук. праць. Нагороджений орденами: Леніна (1971), Дружби народів, Трудового Червоного Прапора (1976), Великої Вітчизняної Війни І та ІІ ступ., «Знаком Пошани», Ярослава Мудрого V ступ., 15 медалями, Почесн. Грамотою Президії ВР України, Почесн. дипломом ВДНГ СРСР. Похований на Байковому кладовищі. Літ-ра: УФЖ. 2002. Т.46. №12.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи