ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Левік Рувім Самійлович

21.02.1889- 09.04.1937

Місце народження: м. Ходорів Канівського повіту Київської губернії (тепер Миронівський р-н Київської обл.).

1907 закінчив Київське комерційне училище. Навчався у Київському політехнічному інституті (1907–08, 1918–1922), аспірант кафедри технічної механіки КПІ 1922–23, декан механічного факультету КПІ (1923–1924). У Київському ун-ті: ректор (серпень-жовтень 1934). Член РСДРП (фракція меншовиків, з 1911), КП(б)У (з 1919), з 1929 р. – заступник завідувача агітпропу ЦК КП(б)У. Керував кафедрою марксизму-ленінізму при Всеукраїнській Академії наук (1926–1927). З 1928 р. був членом кафедри марксизму-ленінізму Київської філії Українського товариства працівників науки і техніки для сприяння соціалістичному будівництву СРСР. У зв’язку з призначенням заступником директора Українського інституту марксизму-ленінізму (1930) переїхав до Харкова. з 1.09. 1931 р. віце-президент Всеукраїнської асоціації марксистсько-ленінських науково-дослідних інститутів (ВУАМЛІН) і директор Інституту філософії. Розробляв основи діалектичного матеріалізму, видав підручник із цього предмета, підготував збірник "Філософія і політика" (1931). 1933 р. виконував обов’язки головного редактора журналу "Прапор марксизму". У зв’язку з "чисткою" наукових кадрів наприкінці 1933 р. звільнився з ВУАМЛІНу й працював на одному з харківських заводів заступником парторга. У серпні 1934 р. P. C. Левіка було призначено ректором Київського державного університету. При ньому активізувалася наукова робота викладачів, було організовано Університет культури для поширення наукових знань серед населення міста, де лекції читали провідні вчені університету. У зв’язку з розпочатим у жовтні 1934 р. політичним процесом над "Всеукраїнським троцькістським центром", до якого притягли 25 осіб, в основному керівників ВУАМЛІНу, 3 листопада 1934 р. на партзборах університету Р. С Левіка було виключено з лав КП(б)У й через два дні заарештовано. Спочатку його засудили на п’ять років виправно-трудових таборів, але в січні 1937 р. через дослідування справи повернули до київської в’язниці. За вироком військової колегії Верховного Суду СРСР від 9 березня 1937 р. його було засуджено до вищої міри покарання – розстрілу з конфіскацією майна. Вирок виконано того самого дня. Реабілітований військовою колегією Верховного Суду СРСР 30 квітня 1957 р. у зв’язку з відсутністю в діях складу злочину. Основні праці: Навчальні плани пори післяреволюційної: [Механічного факультету КПІ] // Київський політехнічний і Київський сільськогосподарський інститути: 1898–1923: Ювілейний зб. К., 1923. С. 155-158; Підсумки навчальної діяльності факультету: [Механічного факультету КПІ] // Київський політехнічний і Київський сільськогосподарський інститути: 1898 — 1923: Ювілейний зб. К., 1923. С. 159-162; Атлас схем та діаграм з історії ВКП(б) та економполітики Радвлади / Передмова Р. Левіка. К., 1926; Ленінська хрестоматія: Підручна книга Співавт.: С. Петропавловський, Г. Макаренко. Харків; К., 1927. 630 с. За массовую марксистско-ленинскую учебу партии. Харків, 1929; За підсилення темпів і перебудову змісту культроботи кооперації // Культурно-освітня і побутова робота споживкооперації / Дод. до журн. «Кооперативне будівництво». 1930. № 2. С. 1-4; Філософія і політика: 36. статей / За ред. Л. Левіка, Т. Степового, В. Юринця. Харків, 1931; Діалектичний матеріалізм / За ред. О. Бервицького, Р. Левіка, Т. Степового, В. Юринця. Харків, 1932. Ч. 1. Література: Ректори Київського університету. 1834-2006 / КНУТШ; В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко. – Київ : Либідь, 2006. – С. 199. Архіви: Архів Президента Російської Федерації. Оп. 24, спр. 409, арк. 10; ДА СБУ (архівно-слідча справа). Спр. 41470 ФП, арк. 377-381; ЦДАГО України. Ф. 263, оп. 1, спр. 43185 ФП, Т. 4, арк. 174; Т. 8, арк. 133-301; Т. 12, арк. 41-42, 93-96.

Автор:

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи