ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Зюльков Федір Іванович

18.11.1887- 22.04.1942

Місце народження: с. Жупаново Мосальського повіту Калузької губернії (Росія).

Мав початкову освіту – закінчив два класи сільської школи. У 1936–1937 ректор Київського державного університету. З 1918 р. – член РСДРП(б). З кінця 1920 р. по листопад 1922 р. – політемісар уряду Далекосхідної республіки, голова Амурського крайового управління. У березні 1923 р. направлений у Забайкальську область на посаду члена президії губревкому та завідуючого відділом комунального господарства. Упродовж 1920–1924 рр. – член Президії крайового комітету ВКП(б), обраний членом Далекосхідного ЦК. З квітня 1924 р. Ф. І. Зюльков – в Україні, де здійснював педагогічну діяльність. За розпорядженням губнаросвіти був відряджений до м. Умань на посаду керуючого й політкомісара Сільськогосподарського технікуму, з 1928 р. – директор Полтавського землевпорядного технікуму. 1933 р. переведений до Харкова, де обіймав посаду голови обласної контрольної комісії. Обирався делегатом XVII з’їзду ВКП(б) від Харківської парторганізації та членом Президії ЦК КП(б)У. 1934 р. переїхав до Києва, де працював першим секретарем Сталінського райкому КП(б)У (1934–1935), заступником наркома освіти УСРР (1935–1936). На початку 1936/37 навчального року призначений ректором Київського державного університету. Заарештований 19 липня 1937 р. і засуджений постановою Особливої наради при НКВС УРСР від 27 грудня 1937 р. на п’ять років виправно-трудових таборів. Відбуваючи покарання в Ухтоіжмтаборі. Реабілітований постановою Військового трибуналу КВО від 26 жовтня 1956 р. через "відсутність складу злочину". Література: Ректори Київського університету. 1834-2006 / КНУТШ; В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко. – Київ : Либідь, 2006. – С. 207. Архіви: ЦДАВО України. Ф. 166, оп. 12, спр. 2839; ЦДЛГО України. Ф. 263, on. 1, спр. 38571.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи