ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Релігієзнавства кафедра Релігієзнавства кафедра

Створена 1959 як каф. "історії та теорії атеїзму". Сучас. назва з 1991. Зав. каф.: професор. В.К. Танчер (1959-87), професор. Ю.А. Калінін (1987-96), професор. В.І. Лубський (з 1996). Засновниками богословської та релігієзнавчої думки у Київ. ун-ті були відомі вчені ХІХ-першої пол. ХХ ст. Н.А Фаворов, М.М. Боголюбов, І.І. Огієнко. Багато нинішніх відомих науковців-релігієзнавців є причетними до кафедри та філософського факультету, серед них: академік НАН України О.С. Онищенко, доктори філософських наук, професори Є.К. Дулуман, А.М. Колодний, Б.О.Лобовик, П.І. Косуха, А.А. Герасимчук, Л.О. Филипович, В.Д. Бондаренко, В.Є. Єленский, О.Н. Саган, П.Ю. Саух, А.С. Глушак, О.В. Шуба, Л.О. Виговський, О.В. Марченко, П.М. Кралюк, О.І. Уткін, І.П. Мозговий, М.М. Стадник, І.В. Богачевська, В.І. Докаш, Г.С. Лозко, М.Ф. Рибачук, І.В. Васильєва, І.М. Ломачинська, М.В. Лубська, П.М. Ямчук. В В різний час на каф. працювали доц. В.Ю. Бичатін, Р.С. Приходько, П.Я. Степанов, В.О. Суярко, О.В. Огнєва, Н.Д. Чухим, Г.Г. Ярмиш. Напрями наук. досліджень: психологія релігії (професор. О.І. Предко), релігія і проблеми війни і миру (професор. В.І. Лубський), релігія і писемна культура (професор. Т.Г. Горбаченко), проблема людської суб'єктивності у філософії та релігії (професор. Л.Г. Конотоп), софійність київ. християнства (професор. Є.А. Харьковщенко). Наук. школи: акад. професор. В.І. Лубський вперше в Україні створив наук. школу з ісламознавства та мусульманського права, в межах якої були надруковані монографії, навч. посіб., захищені докт. та кандидат дис. 1998 на базі каф. відкрите відділення релігієзнавства. Колектив каф. розробив навч. плани, понад 50 програм нормат. і спец. курсів. Сьогодні на каф. працюють 5 докторів наук, професор. (В.І. Лубський, Л.Г. Конотоп, О.І. Предко, Т.Г. Горбаченко, Є.А. Харьковщенко), 7 кандидат наук, доц. (В.М. Козленко, І.В. Кондратьєва, Г.В. Середа, Г.Ю. Сеін, О.В. Сарапін, І.В.Шавріна, З.В. Швед), 3 кандидати наук асистенти (І.Л. Лещенко, І.М. Фенно, О.С. Пасічник). Каф. активно співпрацює з релгієзнавцями Росії, Білорусі, Польщі, Франції, Німеччини, В. Британії, США; підтримує творчі зв'язки з наук. центрами і провід. навч. закладами нашої держави, богословськими колами, співпрацює з відділенням релігієзнавства Ін-ту філософії НАН України, Укр. асоціацією релігієзнавців. Колективні праці останніх років: Лубський В.І., Лубська М.В. Історія релігій: Підруч.: У 2 т. К., 2007; Канонічне право / В.І. Лубський, Т.Г. Горбаченко, В.М. Козленко: Навч. посіб. К., 2007; Християнство / В.І. Лубський, І.В. Кондратьєва, Т.Г. Горбаченко та ін.: Навч. посіб. К., 2007.

Бичатін Володимир Юхимович

 • Останні зміни:
11.07.1912- 12.11.1984

Місце народження: м. Стара Руса Новгород. губ..
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Філософ-релігієзнавець. Закінчив іст. ф-т Ленінгр. пед. ін-ту ім. О.І. Герцена (1940). Канд. дис. "Постановка проблем атеїзму у трьох програмах КПРС" (1966). У Київ. ун-ті: з 1961 асист., з 1963 старш. викл., у 1968–84 доцент каф. історії та теорії атеїзму.

Читати далі >Бондаренко Віктор Дмитрович

 • Останні зміни:
28.10.1956

Місце народження: с. Охіньки Чернігів. обл..
Науковий ступінь: доктор філософських наук.
Наукове звання: професор, чл.-кор. Національної академії пед. наук України.
Остання займана посада: професор.
Філософ-релігієзнавець. Засл. діяч науки і техніки України. Закінчив філософський ф-т Київ. ун-ту (1981), юрид. ф-т Національної академії внутрішніх справ України (1997). Канд. дис. «Релігійна громада в сучасному суспільстві» (1987). Докт. дис. «Інституалізована православна релігійність в контексті сучасної суспільно- політичної ситуації в Україні» (1993). У Київ. ун-ті: з 1994 професор. кафедри релігієзнавства.

Читати далі >Гаврилюк Тетяна Вікторівна

 • Останні зміни:
12.02.1967

Місце народження: м. Сміла Черкас. обл..
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Філософ. Закінчила філософський ф-т Київ. ун-ту (2002). Канд. дис. «Філософсько-релігієзнавчий аналіз еволюції уявлень про надприродне в конфесійних виявах релігії» (2006). У Київ. ун-ті: з 2008 асист. кафедри релігієзнавства.

Читати далі >Горбаченко Тетяна Григорівна

 • Останні зміни:
25.01.1951

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор філософських наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
Філософ-релігієзнавець. Закінчила бібліотечний ф-т Київ. держ. ін-т культури (1973), ф-т романо-германської філології Київ. ін-т іноземних мов (1985). Кандидат дисертація «Проблемна орієнтація формування спеціалізованих документних фондів» (1986). Докт. дисертація «Вплив християнства на становлення писемної культури Русі-України» (2002). У Київ. ун-ті: у 1996–2002 – доц., з 2002 – професор. кафедри релігієзнавства, провідний наук. співроб. філософського ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Зоц Володимир Афанасійович

 • Останні зміни:
12.04.1939- 19.09.1998

Місце народження: с. Слав'яни Дніпропетр. обл. .
Науковий ступінь: доктор філософських наук.
Наукове звання: професор.
Філософ-релігієзнавець. Закінчив Сум. держ. пед. ін-т ім. А.С. Макаренка (1961). Канд дис. «Духовна культура та атеїстичне виховання» (1973). Докт. дис. «Науковий атеїзм у системі духовної культури соцалістичного суспільства» (1980). У Київ. ун-ті: 1982–86 професор. каф. історії та теорії наук. атеїзму.

Читати далі >Калінін Юрій Анатолійович

 • Останні зміни:
10.07.1946- 19.04.1996

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор філософських наук.
Наукове звання: професор.
Філософ, релігієзнавець. Закінчив філософський ф-т Київ. ун-ту (1973). Канд. дис. "Роль і місце наук.-атеїстичного виховання у формуванні комуніст. світогляду" (1978). Докт. дис. "Філософських -ідеалістичне обгрунтування православ'я: сутність, еволюція форми" (1990). У Київ. ун-ті: з 1973 старш. лаборант, з 1976 асист., з 1976 старш. викл., з 1980 доц., у 1991–96 професор. каф. релігієзнавства. У 1986–96 зав. каф. релігієзнавства.

Читати далі >Козленко Володимир Миколайович

 • Останні зміни:
13.09.1949

Місце народження: м. Костянтинівка Донец. обл..
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Філософ. Закінчив філософський ф-т Київ. ун-ту (1973). Канд. дис. "Свобода світогляду, совісті та віросповідання (соціокультурний аспект дослідження)" (1997). У Київ. ун-ті: з 1975 старш. методист, асист., доцент каф. релігієзнавства.

Читати далі >Колодний Анатолій Миколайович

 • Останні зміни:
03.01.1937

Місце народження: с. Софіївка Черкаського району Черкаської області.
Науковий ступінь: доктор філософських наук.
Наукове звання: професор, акад. Нью-Йоркської академії наук.
Філософ-релігієзнавець, акад. Нью-Йоркської академії наук. Закінчив іст.-філософський ф-т Київ. ун-ту (1960). Канд. дис. «Обрядово-побутова релігійність сучасного віруючого» (1967). Докт. дис. «Атеїзм як форма світоглядного знання і самосвідомості особи» (1987). У Київ. ун-ті: 2000–04 професор. каф. релігієзнавства.

Читати далі >Кондратьєва Ірина Владиславівна

 • Останні зміни:
01.04.1965

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Історик, філософ. Закінчила іст. ф-т Київ. ун-ту (1990). Канд. дис. "Морально-етичні погляди мислителів Київ. дух. академії (др. пол. ХІХ – поч. ХХ ст.)" (1998). У Київ. ун-ті: з 1982 старш. лаборант, з 1998 асист., з 2002 доцент каф. релігієзнавства.

Читати далі >Конотоп Людмила Григорівна

 • Останні зміни:
24.06.1952

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор філософських наук, доктор філософії УВУ.
Наукове звання: професор.
Філософ, доктор філософії Українського Вільного Унів-ту (м. Мюнхен, ФРН). Закінчила філософський ф-т Київ. ун-ту (1975). Канд. дис. «Проблема антигероя в сучасній кінематографії Заходу (екзистенціальні та фрейдистські тенденції) (1981). Докт. дис. «Проблема життя та смерті в історії філософії (мітологічні та середньовічні інтерпретації)» (1993). У Київ. ун-ті: 1972–75 лаб-т філософського ф-ту, 1975–79 методист навч.-метод. центру, з 1981 викл., з 1986 доц., з 1999 професор. кафедри релігієзнавства філософського ф-ту.

Читати далі >Косуха Петро Іванович

 • Останні зміни:
01.01.1935- 25.06.1996

Місце народження: с. Богданівка Київської обл. .
Науковий ступінь: доктор філософських наук.
Наукове звання: професор.
Філософ-релігієзнавець. Закінчив іст.-філософський ф-т Київ. ун-ту (1958). Кандидат дисертація «Модернізація соц.-етич. концепцій сучасного християнського сектантства» (1967). Докт. дисертація «Релігійна обрядовість: зміст, еволюція, оцінки» (1990). У Київ. у-ті: у 1980–83 доцент каф. історії і теорії атеїзму філософського ф-ту.

Читати далі >Лещенко Ірина Леонідівна

 • Останні зміни:
06.12.1978

Місце народження: м. Київ.
Остання займана посада: асистент.
Філософ-релігієзнавець. Закінчила філософський ф-т Київ. ун-ту (2005). У Київ. ун-ті: з 2008 асист. каф. релігієзнавства філософського ф-ту.

Читати далі >Лубський Володимир Іонович

 • Останні зміни:
01.07.1944

Місце народження: с. Войково Київ. обл..
Науковий ступінь: доктор філософських наук.
Наукове звання: професор, академік Академії наук вищої освіти України.
Остання займана посада: професор.
Філософ-релігієзнавець, академік Академії наук вищої освіти України. Закінчив філософський ф-т (1974), юрид. ф-т Київ. ун-ту (1996). Канд. дис. «Критичний аналіз християнських концепцій війни і миру» (1986). Докт. дис. "Проблеми війни і миру в контексті віроповчальних систем основних релігій світу" (1997). У Київ. ун-ті: з 1972 асист., з 1986 доц., з 1996 зав. каф. релігієзнавства, з 1998 професор.

Читати далі >Огнєва Олена Вікторівна

 • Останні зміни:
21.12.1936- 08.04.2004

Місце народження: м. Київ .
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Філософ-релігієзнавець. Закінчила юрид. ф-т (1960), філософський ф-т Київ. ун-ту (1968). Канд. дис. "Диалектическое единство философско-этического и правового аспекта свободы совести в СССР" (1970). У Київ. ун-ті: 1970–2004 доцент каф. історії та теорії атеїзму.

Читати далі >Онищенко Олексій Семенович

 • Останні зміни:
17.03.1933

Місце народження: c. Рудка Полтав. обл..
Науковий ступінь: доктор філософських наук.
Наукове звання: професор, акад. НАН України .
Філософ-культуролог, акад. НАН України (1997). Закінчив іст.-філософський ф-т Київ. ун-ту (1956), асп-ру Ін-ту філософії АН УРСР (1962). У Київ. ун-ті: 1984–86 професор. каф. історії і теорії наукового атеїзму.

Читати далі >Предко Олена Іллівна

 • Останні зміни:
02.01.1958

Місце народження: с. Чапаєвка Черкас. обл..
Науковий ступінь: доктор філософських наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
Філософ. Закінчила філософський ф-т Київ. ун-ту (1980). Канд. дис. «Соціально-філософський аналіз категорії «міра» (1987). Докт. дис. „Психологія релігії: формування та утвердження релігієзнавчої парадигми" (2006). У Київ. ун-ті: з 1998 доц., з 2007 професор. каф. релігієзнавства.

Читати далі >Приходько Рем Самуїлович

 • Останні зміни:
11.10.1924- 08.11.1979

Місце народження: м. Червень, Білорусь.
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Філософ-релігієзнавець. Закінчив відділення філософії іст.-філософського ф-ту Київ. ун-ту (1956). Канд. дис. «Атеїстичне виховання студентів» (1963). У Київ. ун-ті: з 1961 асист., 1966–79 доцент каф. наук. атеїзму.

Читати далі >Сарапін Олександр Васильович

 • Останні зміни:
11.03.1962

Місце народження: м. Нововолинськ Волин. обл..
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Філософ. Закінчив філософський ф-т Київ. ун-ту (1989), асп. Ін-ту філософії НАН України (1994). Канд. дис. "Антропологічні ідеї в релігійно-філософській спадщині Києвської Духовної Академії (перша половина – середина ХІХ ст..)" (1995). У Київ. ун-ті: з 1997 асист., з 2004 доцент каф. релігієзнавства.

Читати далі >Середа Галина Володимирівна

 • Останні зміни:
13.01.1953

Місце народження: м. Рига, Латвія.
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Філософ. Закінчила філософський ф-т Моск. держ. ун-ту ім. М. Ломоносова (1976). Канд. дис. "Критика богословського розуміння нац. самосвідомості (за матеріалами Руської Православної Церкви)" (1986). У Київ. ун-ті: з 1985 асист., з 1991 доцент каф. філософії гуманіт. дисциплін, з 1996 доцент каф. релігієзнавства.

Читати далі >Смирнова Галина Юріївна

 • Останні зміни:
19.03.1974

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Остання займана посада: асистент.
Філософ. Закінчила філософський ф-т Київ. ун-ту (1997). Канд. дис. "Філософських -релігієзнавчий аналіз драматургічної та епістолярної спадщини Лесі Українки" (2003). У Київ. ун-ті: з 2000 асист. каф. релігієзнавства.

Читати далі >Суярко Владислав Олексійович

 • Останні зміни:
07.01.1931- 12.12.2009

Місце народження: смт. Вертіївка Чернігів. обл. .
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Філософ. Закінчив юрид. ф-т Київ. ун-ту (1954), асп-ру філософського ф-ту Київ. ун-ту (1966), Ін-т підвищення кваліфікації викл. сусп. наук при Моск. держ. ун-ті (1972). Канд. дис. захищена в1968. У Київ. ун-ті: 1973–2009 доцент каф. релігієзнавства.

Читати далі >Фатюшина Наталія Юріївна

 • Останні зміни:
19.07.1972

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Філософ. Закінчила філософський ф-т Київ. ун-ту (1994). Канд. дис. "Історіософський аналіз уявлень про надприроднє у віруваннях слов’янського населення давньої України" (1999). У Київ. ун-ті: з 2000 асист., з 2003 доцент каф. релігієзнавства.

Читати далі >Фенно Ірина Миколаївна

 • Останні зміни:
30.01.1985

Місце народження: м. Тернопіль.
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Філософ. Закінчила філософський ф-т Київ. ун-ту (2007). Канд. дис. «Екологічні питання в контексті сучасного християнства (філософсько-релігієзнавчий аналіз)» (2011). У Київ. ун-ті: з 2009 асист. каф. релігієзнавства.

Читати далі >Филипович Людмила Олександрівна

 • Останні зміни:
07.08.1956

Місце народження: м. Чернівці.
Науковий ступінь: доктор філософських наук.
Наукове звання: професор.
Філософ-релігієзнавіець. Закінчила іст. ф-т Омськ. ун-ту (Росія) (1979), асп-ру Ін-ту філософії АН УРСР (1988). Канд. дис. «Філософський аналіз православно-богословської концепції моральних якостей людини» (1989). Докт дис. «Етнологія релігії: традиція вітчизняного осмислення і теоретичне вирішення проблем співвідношення релігії та етносу» (2000). У Київ. ун-ті: 1988-2004 старш. викладач, з 1992 доц., 2002–04 професор. кафедри релігієзнавства.

Читати далі >Филипович Олександр Йосипович

 • Останні зміни:
22.09.1928- 07.05.2005

Місце народження: с. Рибне Івано-Франківська обл. .
Філософ-релігієзнавець. Закінчив іст. ф-т Чернівецького ун-ту ім. Ю.Федьковича (1952), аспірантуру Ін-ту філософії АН УРСР (1953-1956). Досліджував філософські й суспільно-політичні погляди українських мислителів кінця ХІХ - поч. ХХ ст. (І.Франка, Ю.Федьковича, М.Павлика та ін.), однак висновки дисертації суперечили пануючим у ті часи ідеологічним установкам, що унеможливило її захист. У Київ. ун-ті: 1979-1985 ст. викладач кафедри історії й теорії атеїзму.

Читати далі >Харьковщенко Євген Анатолійович

 • Останні зміни:
26.10.1953

Місце народження: м. Ровеньки Луган. обл..
Науковий ступінь: доктор філософських наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
Філософ. Закінчив філософський ф-т Київ. ун-ту (1983). Канд. дис. Релігійний ірраціоналізм П.Флоренського (1986). Докт. дис. Софійність київського християнства як релігійно-філософський і етнонаціональний феномен (2004). 2002-05 – перший заст. кер. Голов. управл. з питань внутр. політики Адміністрації Президента України. У Київ. ун-ті: з 2004 професор. каф. релігієзнавства.

Читати далі >Чухим Наталія Дмитрівна

 • Останні зміни:
01.01.1956- 11.09.2003

Місце народження: м. Козятин Вінниц. обл..
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Філософ-релігієзнавець. 1980 Закінчила філософський ф-т Київ. ун-ту (1980). Канд. дис. "Некогнитивные предпосылки философского знания" (1989). У Київ. ун-ті: 1989–2003 асист., доцент каф. релігієзнавства.

Читати далі >Шавріна Ірина Валентинівна

 • Останні зміни:
23.10.1962

Місце народження: м. Веймар, Німеччина.
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Остання займана посада: асистент.
Філософ. Закінчила філософський ф-т Київ. ун-ту (1984). Канд. дис. «Релігійний індиферентизм як духовне явище» (1995). У Київ. ун-ті: з 2003 асист. каф. релігієзнавства.

Читати далі >Швед Зоя Володимирівна

 • Останні зміни:
17.06.1968

Місце народження: м. Миколаїв Миколаїв. обл..
Науковий ступінь: доктор філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Філософ. Закінчила філософський ф-т Міжн. Соломонова ун-ту (2000). Кандидат дис "Особливості формування ментальних та релігійних структур в іудаїзмі (український контекст)" (2003). Докт. дис. "Філософсько-релігієзнавчий аналіз свободи в іудаїзмі" (2012). У Київ. ун-ті: з 2008 асист. каф. релігієзнавства, з 2010 доцент каф. релігієзнавства.

Читати далі >Ярмиш Галина Георгіївна

 • Останні зміни:
17.02.1934

Місце народження: м. Керч.
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Філософ-релігієзнавець. Закінчила ф-т журналістики (1976), асп. філософського ф-ту Київ. ун-ту (1979). Канд. дис. "Философские проблемы критики христианского демонологизма" (1980). У Київ. ун-ті: з 1976 викл., 1987–95 доцент каф. історії та теорії атеїзму.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи