ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Гаврилюк Тетяна Вікторівна

12.02.1967

Місце народження: м. Сміла Черкас. обл..
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчила філософський ф-т Київ. ун-ту (2002). Канд. дис. «Філософсько-релігієзнавчий аналіз еволюції уявлень про надприродне в конфесійних виявах релігії» (2006). У Київ. ун-ті: з 2008 асист. кафедри релігієзнавства. Викладає курси: Філософія; Релігієзнавство; Сучасна філософська та релігійна антропологія. Наук. інтереси: філософія релігії, конфесіології релігії. Понад 30 праць, зокрема: Ідея надприродного в історії та сучасності. К., 2008; Співвідношення економічних, інформаційних та релігійних чинників в контексті дух. відродження України // Вісник Держ. академії статистки, обліку та аудиту. 2008. №4; Эволюция представлений о сверхъестественном в разнообразии конфессиональных проявлений религии // Вопросы религии и религиоведения. Вып. VI: Антология отечественного религиоведения: Религиоведение Украины: сборник. Часть 2: Религиоведение Украины конца ХХ – начала ХХІ в. / сост. и общ. ред. Колодного А.Н., Филиппович Л.А., Климова В.В., Шмидта В.В. – М.: ИД «МедиаПром», 2010; Антропологія Карла Ранера у співвідношенні з сучасними світоглядними запитами // Україна і Ватикан. Серія збірників наукових праць. – Вип. IV: Державно-церковні відносини в контексті досвіду об’єднаної Європи / за загальною ред. О.Береговського (гол. ред.), к.і.н. .Побуцького, д.філософських н. С.Кияка, В.Дідуха та ін.. – Галич; Івано-Франківськ; Київ, 2011.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи