ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Лещенко Ірина Леонідівна

06.12.1978

Місце народження: м. Київ.
Остання займана посада: асистент.

Закінчила філософський ф-т Київ. ун-ту (2005). У Київ. ун-ті: з 2008 асист. каф. релігієзнавства філософського ф-ту. Викладає курси: «Історія та теорія релігійного мистецтва», «Національні релігії». Наук. інтереси: історія релігії, теорія релігійного мистецтва, релігієзнавство Бл. 15 праць, зокрема: «Обґрунтування містичних тенденцій в мистецтві іконопису»// Мультиверсум. Філософський альманах: Зб. наук. праць/ гол. ред.В.В.Лях.-Вип.66-К: Український центр духовної культури,2007.-256с. «Італійське мистецтво раннього Відродження в його релігійному аспекті»// Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності. Збірник наукових праць/ Зб. наук. праць, випуск 20/Відп.ред.: М.М.Бровко,О.Г. Шутов.-К.: Видавничий центрКНЛУ, 2007,-292с. «Проблеми містичних виявів в містицизмі (аналітичний огляд)»//Науковий часопис НПУ ім..Драгоманова. Серія№7. Релігієзнавство. Культорологія. Філософія: Зб. наук. праць.-К.;Вид-во НПУ ім. Драгоманова,2007.-№16(29).-299с. «Символізм іконопису в релігійному мистецтві»//Науковий часопис НПУ ім..Драгоманова. Серія№7. Релігієзнавство. Культорологія. Філософія: Зб. наук. праць.-К.;Вид-во НПУ ім.. Драгоманова,2007.-№12(25).-269с.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи