ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Предко Олена Іллівна

02.01.1958

Місце народження: с. Чапаєвка Черкас. обл..
Науковий ступінь: доктор філософських наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.

Закінчила філософський ф-т Київ. ун-ту (1980). Канд. дис. «Соціально-філософський аналіз категорії «міра» (1987). Докт. дис. „Психологія релігії: формування та утвердження релігієзнавчої парадигми" (2006). У Київ. ун-ті: з 1998 доц., з 2007 професор. каф. релігієзнавства. Викладає: «Психологія релігії», «Сучасна релігійна філософія», «Вітчизняна релігієзнавча думка», «Історія вітчизняного і зарубіжного релігієзнавства», «Філософія релігії», «Філософія патристики», «Релігієзнавство». Наук. інтереси: психологія релігії, тенденції сучас. реліг. філософії, становлення та розвиток вітч. релігієзнавчої думки. Бл. 100 праць, зокрема: Психологія релігії: історія, теорія, релігієзнавчі виміри. К., 2005; Психологія релігії. Підруч. і хрестоматія. Ч.1. К., 2004 (у співавт.); Психологія релігії. Підруч. К., 2008; Психологія релігії: особливості предмету та роль у системі академ. релігієзнавства // Філософських та політол. освіта в Україні на перетині тисячоліть. К., 2007; Віра як релігієзнавчо-психол. феномен: сутність та форми прояву // Наук. журнал. Історія. Філософія. Релігієзнавство. 2008. №1. Голова Київ. організації Укр. асоціації релігієзнавців.

Автор:

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи