ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Сарапін Олександр Васильович

11.03.1962

Місце народження: м. Нововолинськ Волин. обл..
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.

Закінчив філософський ф-т Київ. ун-ту (1989), асп. Ін-ту філософії НАН України (1994). Канд. дис. "Антропологічні ідеї в релігійно-філософській спадщині Києвської Духовної Академії (перша половина – середина ХІХ ст..)" (1995). У Київ. ун-ті: з 1997 асист., з 2004 доцент каф. релігієзнавства. Викладає нормат. курси: "Релігієзнавство", "Історія світ. релігієзнавчої думки", "Філософія релігії", "Феноменологія релігії", "Філософія патристики", "Методика викладання філософії та релігієзнавства", спец. курси: "Класич. буддійська філософія", "Філософія релігії Гегеля", "Релігієзнавчі праці М. Еліаде", "Реліг. антропологія", "Основи християнської космології", "Політика і релігія", "Міжконфесійні відносини в системі нац. безпеки України". Наук. інтереси: питання філософії релігії та феноменології релігії, метод. і теор. питання релігієзнавства, історія світ. релігієзнавчої думки, патристика, візантійська філософія, церковна історіографія, давньоруська мудрість, східноєвроп. філософія епохи бароко і Просвітництва, реліг.-філософських думка в Росії ХІХ – поч. ХХ ст., буддологія і тибетологія. Бл. 80 праць, зокрема: Hermeneutyczny aspekt religioznawstwa // Colloquia communia. Kwartalnik. Lublin, 1998; Логіка викладу Гегелем змісту релігії: задум та особливості його реалізації (за матеріалами "Лекцій з філософії релігії") // Наук. записки. Т.50. Філософія та релігієзнавство. К., 2006; Про ритуал в буддійському контексті // Укр. релігієзнавство. 2006. №42; До питання про особливості сприйняття і тлумачення твору Луки Жидяти "Повчання до братії" //Давньоруське любомудріє: Тексти і контексти. К., 2006; Парадокси релігієлогії Мірчі Еліаде // Мірча Еліаде як класик світ. релігієзнавства. К., 2007. Лауреат премії "Гуманус" міжн. фонду "Культ. ініціатива".

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи