ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Рідкісні книги та рукописи Рідкісні книги та рукописи

Відділ заснований 1983. Зав. від.: Людмила Сергіївна Рубан (1983–1998), к. філос. н. Катерина Степанівна Кучмай (з 1999). Основою фонду стали стародрук. (понад 7 тис.), рідкісні та цінні книги, колекційні приват. зібрання, зразки поліграф. та худ. мистецтва. Найстарішими є латиномовна інкунабула з Венеції (1497) та 10 палеотипів – І пол. XVІ ст. Вид. ІІ пол. XVI–XVII ст. репрезентують найвідоміші європ. друкарні Ельзевірів, Альдів, Плантенів, Етьєнів та ін. Книги кириличного друку (XVI–XVII ст.) представлені іменами відомих друкарів: Петра Мстиславця «Евангеліе (напрестольное)» (Вільно, 1575), Михайла Сльозки «Евангеліе» (Львів, 1665), Памви Беринди «Лексікон славеноросcкій» (Кутеїн, 1683), Петра Могили «Требник» (К., 1646), Іоаникія Галятовського «Ключ разуменія» (К., 1654). Зразками вид. XVIII ст. є книги Леонтія Магницького «Арифметика» (1703) та Мелетія Смотрицького «Граматика славенскія…» (1721). ХІХ ст. – твори видатних вч., філософів, письменників, мандрівників, вид. з філософії, релігії, історії, географії, мат., літ-ри та ін. прижиттєві вид. укр. і рос. письменників: Т.Г. Шевченка, М.І. Костомарова, Г.Ф. Квітки-Основ’яненка, О.С. Пушкіна, М.В. Гоголя та ін.; іноземні та вітчизняні періодичні видання. Зібрання мініатюрних книг складає більше 1700 прим. Найдавніша з них – «Люди и страсти» М. Лермонтова (К., 1892) – 5,5 х 7,5 см.; найменша – «Песня о Соколе. Песня о Буревестнике» М. Горького (М., 1957) – 4,5 х 3,5 см. 2004 б-ка приєдналася до Проекту збереження культ. надбання для майбутніх поколінь в рамках Європ. культ. конвенції. Створюється цифровий репозитарій старовинних друк. вид. Відскановано понад 3 000 книг. Щороку із стародруками та рідкісними вид. працюють більше 1500 читачів. Л-ра: Кучмай К. Рідкісні видання Наукової бібліотеки імені М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка / К. Кучмай, А. Петренко // Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Історія. 2006. Вип. 87/88.

А. А. Кириченко, К. С. Кучмай, О. П. Орліченко


Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи