ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Романських мов кафедра Романських мов кафедра

Створена в 1969 р. (на базі каф. іноземних мов гуманітарних факультетів; згодом – каф. французької мови немовних факультетів) з метою забезпечення викладання франц. та ісп. мов на немовних ф-тах Київ. ун-ту. Каф. поєднує викладання інозем. мови з інформацією про культуру відповідних країн, формуванням у студентів мовних навичок, знайомить зі спец. термінологією на основі відповідних спец. текстів, системою сучас. лінгв., соціолінгв. знань, елементами мовної та міжмовної комунікації. Осн. етапи розвитку каф.: 1969 – створення каф. іноземних мов гуманітарних факультетів; 1972 – створення на її базі каф. французької мови неспеціальних факультетів; 1985 – створення каф. романських мов (попередня назва – каф. романських мов немовних факультетів); 1996 – створення навч. програм з курсів франц. та ісп. мов для немовних ф-тів (які було удосконалено 2003 р.). З метою навчити студентів відповідних ф-тів працювати з фаховою л-рою, на каф. було розроблено та впроваджено у навч. процес численні метод. розробки, словники та посіб., в яких було застосовано найновітніші ідеї методики викладання інозем. мов. Велика заслуга в становленні каф. належить її першим кер.: доцент. Руденко Н.Є.; доцент. Венгреновській Г.Ф.; доцент. Ризванюку С.О. Теперішнім кер. каф. є доцент. Лисенко Олександр Михайлович. На каф. працює 27 викл.: 1 – доктор наук, 7 – кандидат наук (6 доцент.): Лисенко Олександр Михайлович – кандидат філологічних  наук, доцент., Зязюн Лариса Іванівна – доктор пед. наук, доцент., Веприцька Зоя Іванівна – кандидат філологічних  наук, доцент., Маймескул Олена Анатоліївна – кандидат філологічних  наук, доцент., Коломієць Оксана Олексіївна – кандидат філологічних  наук, доцент., Гусейнова Оксана Миколаївна – кандидат філологічних  наук, доцент., Кирюшко Наталія Венедиктівна – кандидат філологічних  наук, Власенко Марія Сергіївна – кандидат філологічних  наук. Каф. щорічно забезпечує викладання франц. та ісп. мов більш як у 120 групах студентів та асп. на 14 ф-тах ун-ту (більше 1000 студентів та асп.). Викл. каф. здійснюють наук. роботу в руслі досліджень каф. – проблеми лінгвістики, педагогіки та країнознавства. Каф. підтримує зв’язки з Посольствами Франції та Іспанії в Україні. Викл. каф. проходили стажування (і отримали відповідні сертифікати) в заруб. ун-тах та лінгв. навч. закладах Франції та Іспанії.

Андрієвська Елла Миколаївна

 • Останні зміни:
03.05.1964

Місце народження: м. Новогродовка, Донец. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1986 закінчила ф-т ром.-герм. філології Київ. ун-ту, 1989 – асп-ру. У Київ. ун-ті працює з 1989 – викл., доцент. каф. теорії та практики перекладу романських мов.

Читати далі >Білецький Андрій Олександрович

 • Останні зміни:
12.08.1911- 10.04.1995

Місце народження: м. Харків.
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
1933 закінчив філологічний  ф-т Харків. пед. ін-ту профес. освіти. В Київ. ун-ті з 1946: з 1953 – професор., очолював каф. класичної філології, загального мовознавства, романського мовознавства.

Читати далі >Бурбело Броніслав Іванович

 • Останні зміни:
01.08.1905- 23.01.1995

Місце народження: с. Бокиївка Проскурів. пов., тепер Хмельн. обл. .
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1926 р. вступив до КІНГ. 1942 закінчив філологічних  ф-т ОДУ. У Київ. ун-ті з 1946: викл., 1949 зав. каф. романських мов, 1963–80 зав. каф. романської філології.

Читати далі >Венгренівська Галина Федорівна

 • Останні зміни:
25.02.1923

Місце народження: м. Ставище Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1950 закінчила філологічних  ф-т Київського ун-ту, 1958 вступила до асп-ри. У Київ. ун-ті: 1961– викл., 1965 – старш. викл, 1969 – доцент. каф. романських мов; 1969 – зав. каф. іноземних мов гуманітарних ф-тів; 1972–85 – зав. каф. французької мови неспеціальних ф-тів; 1988–95 – доцент. каф. ТПП.

Читати далі >Веприцька Зоя Іванівна

 • Останні зміни:
21.01.1951

Місце народження: м. Слонім, БССР.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1977 закінчила ф-т ром.-герм. філології Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті працює з 1973 – лаборант, з 1977 – асист. (за сумісн.), з 1982 – викл. франц. мови, з 1994 – доцент. каф. романських мов немовних ф-тів.

Читати далі >Вісенте-Рівес Ганна Симонівна

 • Останні зміни:
09.04.1926

Місце народження: с. Прадекон провінції Логроньо, Іспанія.
1949 закінчила ісп. відділен. ф-ту ром. мов І-го Моск. держ. пед. ін-ту іноз. мов. 1949–65 – старш. викл. ісп. мови Київ. ін-ту іноз. мов. У Київ. ун-ті: 1965–71 – викл., старш. викл. каф. романської філології; 1971–85 – старш. викл. каф. теорії та практики перекладу. 1985 повернулася до Іспанії.

Читати далі >Галич Ніна Олександрівна

 • Останні зміни:
05.03.1949

Місце народження: с. Мала Березянка, Таращанський р-н., Київ. обл..
Остання займана посада: в.о. вченого секретаря.
Закінчила 1971 факультет романо-германської філології (іспанська та англійська мови) Київ. ун-ту. Працювала перекладачем наук.-техн. літ-ри в НДІ „Сатурн”. Викладала англ. мову у Фіз.-мат. ліцеї при Київ. ун-ті. З 1978 - в.о. вч. секретаря каф. квантової радіофізики радіофізичного факультету.

Читати далі >Зязюн Лариса Іванівна

 • Останні зміни:
02.01.1951

Місце народження: с. Яблунів Косівського р-ну Івано-Франків. обл..
Науковий ступінь: доктор педагогічних наук.
Наукове звання: професор.
1973 закінчила ф-т інозем. мов Львівського державного університету ім. І. Франка; 1995 – філос. ф-т Укр. Вільного Ун-ту м. Мюнхен (Німеччина). В Київ. ун-ті з 2003 – доцент. каф. романських мов ІФ.

Читати далі >Кирюшко Наталія Венедиктівна

 • Останні зміни:
23.12.1948

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
1973 закінчила Київ. ун-т. У Київ. ун-ті працює з 1980 викл. каф. романських мов ІФ; 2012 доцент. кафедри французької філології.

Читати далі >Лисенко Михайло Матвійович

 • Останні зміни:
26.01.1914

Місце народження: м. Париж (Франція).
1937 закінчив Київ. гідро-меліоративний ін-т. 1938–41 – асист. каф. інозем. мов Київ. ун-ту. Повернувшись з війни у званні старш. лейтенанта знову починає працювати на посаді старш. викл. каф. французької мови. З 1946 – зав. каф. франц. мовознавства. 1948 – декан ф-ту франц. та ісп. мов, з 1950 – заст. дир. з наук.-навч. роботи пед. ін-ту інозем. мов. У 1956 повертається до Київ. ун-ту: старш. викл. каф. романської філології, а потім зав. каф. курсів інозем. мов ООН.

Читати далі >Лисенко Олександр Михайлович

 • Останні зміни:
07.05.1948

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1972 закінчив Київ. ун-т, перекладач-референт, викл. франц. та англ. мов. У Київ. ун-ті працює з 1975: викл. франц. мови короткотермінових курсів при Київ. ун-ті; 1989 – асист., 1992 – доцент. каф. романської філології; з 1994 – зав. каф. романських мов немовних факультетів; з 2012 – доцент. каф. французької філології.

Читати далі >Савченко (Корж) Людмила Петрівна

 • Останні зміни:
06.05.1942

Місце народження: м. Хабаровськ, Росія.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1964 закінчила Ін-т інозем. мов м. Іркутська. В Київ. ун-ті 1967–93: старш. лаборант каф. іноземних мов, викл. франц. мови каф. іноземних мов природничих факультетів, 1972 – викл. франц. мови 10-місячних курсів інозем. мов для дипломованих спеціалістів, 1989 – викл. каф. французької та іспанської мов неспеціальних факультетів ф-ту ром.-герм. філології, 1992 – доцент. каф. романських мов.

Читати далі >Садикова Лариса Володимирівна

 • Останні зміни:
05.02.1958

Місце народження: м. Єнакієве Донецької обл. .
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила Башкирський державний педагогічний інститут факультет іноземних мов (1982). В Київському університеті: доцент кафедри романських мов Інституту філології (2009–12), доцент кафедри іноземних мов Інституту журналістики (з 2012).

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи