ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Зязюн Лариса Іванівна

02.01.1951

Місце народження: с. Яблунів Косівського р-ну Івано-Франків. обл..
Науковий ступінь: доктор педагогічних наук.
Наукове звання: професор.

1973 закінчила ф-т інозем. мов Львівського державного університету ім. І. Франка; 1995 – філос. ф-т Укр. Вільного Ун-ту м. Мюнхен (Німеччина). В Київ. ун-ті з 2003 – доцент. каф. романських мов ІФ. Кандидат дис. «Артистичне виховання особистості в системі освіти Франції» (2003), докт. дис. «Теоретичні засади розвитку і саморозвитку особистості в освітній системі Франції» (2008). 2010 – професор кафедри романських мов ІФ, 2012 – професор кафедри французької філології ІФ. Член Вченої ради ІФ, з 2011 – член Європейської Асоціації по Секюритології Осн. напрямом наук. та пед. діяльності є порівняльний аналіз освіт. систем Франції та України. Відмінник освіти України (2003). Чл. НТШ, чл. тов-ва «Просвіта». Акад. Міжн. Слов’ян. Академії освіти ім. Яна-Амоса Коменського. Автор понад 100 наук. і наук.-метод. праць. Осн. праці: Parlez-vous français? Підруч. Л., 2001 (у співавт.); Чудодійний Люрд: віра, надія, любов. – Х., 2002; Саморозвиток особистості в освітній системі Франції. К.; Миколаїв, 2006; Європейська освіта в контексті глобалізації // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. К.; Вінниця, 2004. С. 393–403; Трансформація розвитку особистості в освітній системі Франції у вимірі соціальних теорій виховання // Модернізація вищої освіти в Україні і світі: десять років наукового пошуку. Колективна монографія. Харків: вид. НУА. 2009. С. 233–254; Стратегія екосоціальних теорій учіння і виховання в наукових дослідженнях теоретиків-педагогів Франції // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти. V Кримські пед. чит. Зб. наук. праць. Вип. 27 (31), Ч.1 Харків: НТУ «ХПІ», 2010. С. 293–302; Таблиці з граматики французької мови та вправи до них. К., 2012 (у співавт.). 280 с.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи