ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Російської мови для іноземців кафедра Російської мови для іноземців кафедра

У зв’язку з новими умовами діяльності Київ. ун-ту в 1990 каф. було перетворено на каф. рос. та укр. мов. Зав. каф. були: доц. І.А. Бутська, О.І. Бурмістренко, А.В. Швець, Л.Ф. Ціпцюра, проф. С.Б. Бураго. Викладачами, які працювали на каф. протягом усього часу її існування, були: доц. Н.В. Ботвина, І.А. Бутська, Н.М. Костева, ст. викладачі Н.О. Ачкасова, Л.В. Дубина, Г.А. Кукавська, Н.Ю. Куликовська, Л.К. Ковальова, К.М. Любинська, Л.Л. Махиня, С.А. Нагорняк, Т.А. Прилуцька, Н.Ф. Сазонова, В.С. Сафоненко, В.В. Фещенко, О.М. Цибульник, М.Г. Чернявська, О.А. Черпинська. Співроб. каф. здійснили значну роботу щодо підвищення кваліфікації інтелект., світогляд. й естет. рівня багатьох сотень представників молод. покоління практично із всіх країн Азії, Африки та Лат. Америки. Кращі з випускників-іноземців, окрім диплома фахівці-міжнародника, одержували свідоцтво, яке надавало їм право працювати перекладачем або викладати рос. мову на батьківщині. Викладачі каф. розробляли наукові теми «Методика викладання рос. та укр. мов як інозем.», «Лінгвокультурологічний аспект у викладанні укр. мови як інозем.». У 2000 каф. було об’єднано з каф. рос. та укр. мов як інозем. Ін-ту філології КНУ у зв’язку з новою Концепцією розвитку Київ ун-ту. В.В. Фещенко

Ботвина Наталія Володимирівна

  • Останні зміни:
09.04.1947

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1974 закінчила філологічних  ф-т КДПІ. У Київ. ун-ті з 1980: викл. каф. рос. мови як інозем. ф-ту міжн. відносин та міжн. права; з 1994 – доцент. каф. укр. та рос. мов як інозем. ІМВ; з 2001 – доцент. каф. української та російської мов як іноземних ІФ.

Читати далі >Бураго Сергій Борисович

  • Останні зміни:
05.04.1945- 18.01.1999

Місце народження: м. Ташкент, Узбекистан .
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1966 філол. ф-т Вінницького пед. ін-ту, відділення рос. та англ. мов, 1971 асп-ру КДПІ ім. М.Горького. Канд. дис. «Стиль художественно-философского мышления и позиция Олександра Блока» (1972), докт. дис. «Діалектика мови й літературознавчий аналіз мелодії вірша» (1993). Працював зав. відділу рос. літ. філії Ін-ту рос. мови ім. О. Пушкіна в Республіці Куба (1976-80).

Читати далі >Бурмістренко Ольга Іванівна

  • Останні зміни:
27.01.1918

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1943 філол. ф-т Київ. ун-ту за фахом рос. мови та літ, 1947 асп-ру Київ. ун-ту. Канд. дис. «Лексико-изобразительные средства романа А. М. Горького «Мать» (1955). У Київ. ун-ті: 1948-1965 виклад., ст. виклад. кафедри російської мови підгот. ф-ту, 1966-71 зав. каф. рос. мови юрид. ф-ту. 1971-1991 – доцент кафедри російської мови як іноземної факультету міжнародних відносин і міжнародного права.

Читати далі >Бутська Ірина Анатоліївна

  • Останні зміни:
04.01.1921

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
У Київ. ун-ті: 1954-60 доц. каф. рос. літ., 1960-65 старш. викл. каф. рос. мови підгот. ф-ту, 1965-71 доц. каф. рос. мови осн. ф-тів. У 1971-86 доц. каф. рос. мови для іноземців ф-ту міжн. відносин та міжн. права, 1973-74 – в.о. завідувачки цієї каф. Фахівець у галузі рос. мови та літ., перекладу з англ. мови.

Читати далі >Смирнова Тетяна Вікторівна

  • Останні зміни:
27.06.1951

Місце народження: м. Бендери, Молдова.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1973 філол. ф-т Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті: 1974–2000 викл. каф. укр. та рос. мов як інозем. ІМВ Київ. ун-ту. З 2001. доцент. каф. період. преси ІЖ.

Читати далі >Тимошенко Наталія Леонідівна

  • Останні зміни:
06.06.1959

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1981 філол. ф-т, 1987 асп-ру філол. ф-ту Київ. ун-ту. Канд. дис. «Язык советских политических договоров 1917-1985 гг: функционально-стилистический анализ» (1987). У Київ. ун-ті: 1981-2000 асист., доц. каф. рос. мови для інозем. студентів ф-ту міжн. відносин та міжн. права.

Читати далі >Фещенко Валентина Василівна

  • Останні зміни:
21.04.1947

Місце народження: м. Київ.
. Закінчила 1970 філол. ф-т Київ. держ. ун-ту за спец. «філолог, викл. рос. мови та л-ри»; 1993 також отримала диплом філолога, викл. укр. мови та л-ри. У Київ. ун-ті 1971-2000: викл., старш. викл., заст. зав. каф., в. о. зав. каф. ф-ту міжн. відносин та міжн. права, тепер ІМВ. З 2000 старш. викл. каф. укр. та рос. мов як інозем. Ін-ту філології.

Читати далі >Ціпцюра Людмила Федорівна

  • Останні зміни:
25.09.1937

Місце народження: смт Ушумун Тигдинського району Амурської області, РФ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1959 філол. ф-т Київ. ун-ту за спец. «викл. рос. мови та л-ри». Канд. дис. «Гласные и согласные изолированного русского говора с. Красиловки Киевской области УССР (Экоискание, перим.-фонетическое исследование)» (1969). У Київ. ун-ті: 1963-86 викл., доц. філол. ф-ту, потім ф-ту міжн. відносин та міжн. права; 1981-84 зав. каф. рос. мови як інозем. ф-ту міжн. відносин та міжн. права.

Читати далі >Швець Алла Василівна

  • Останні зміни:
04.07.1929- 25.07.1993

Місце народження: с. Новоекономічне Червоноармійського району Донецької області.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1952 філол. ф-т Київ. ун-ту за спец. «рос. мова та літ-ра», 1955 асп-ру каф. рос. мови цього ф-ту. Канд. дис. «Синтаксические особенности произведений Д.Н. Мамина-Сибиряка (на материале повестей 80-90-х гг.» (1956). У Київ. ун-ті: з 1964 доц. каф. рос. мови, з 1965 зав. каф. рос. мови для інозем. студ. філол. ф-ту. З 1966 доц. каф. рос. мови, 1971-81 зав. каф. рос. мови ф-ту міжн. відносин та міжн. права.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи