ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Білецький Олександр Іванович

02.11.1884- 02.08.1961

Місце народження: м. Казань (нині Татарстан. Росія).
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.

1907 закінчив іст.-філос. ф-т Харків. ун-ту. В Харків. ун-ті: з 1912 приват-доцент., викладав до 1941. Паралельно з роботою в Харкові читав лекції в Київ. ун-ті. У Київ. ун-ті: 1930–50; 1946–56 – зав. каф. російської мови і літератури. 1940–41 і з 1944 до останніх днів життя – дир. акад. Ін-ту л-ри АН України в Києві. Магіст. дис. «Епізод з історії російського романтизму. Російські письменниці 1830–1860-х років») (1918). 1937 надано – без захисту дис., за сукупністю праць – учений ступінь доктора філологічних наук. У 1925 обґрунтував доцільність створення у Харкові наук.-досл. каф. літературознавства як наук. підрозділу Ін-ту Т. Шевченка і з 1926 р. став його наук. співроб. Осн. напрями наук. діяльності: теорія та історія л-ри, психологія літ. творчості, давньоукр. л-ра, класич. л-ра античності, літ. процес доби Відродження, новітні л-ри – укр., рос., західноєвроп., компаративістика, славістика, укр.-рос. літ. зв’язки, театр, музика, архітектура. Один з авторів і гол. ред. багатотомної «Історії української літератури». Ініціатор заснування, з 1957 р. гол. ред. журн. «Радянське літературознавство». Чимало зробив в галузі методики викладання л-ри у ВШ та сш. Автор низки монографічних праць. Сьогодні є всі підстави говорити про школу О.І.Білецького у вітчизн. літературознавстві. На честь вченого всеукр. премія в галузі літ.-худ. критики та літературознавства носить його ім’я. Рукописна спадщина Б., що зберігається у відділі рукописів і текстології Ін-ту л-ри НАН України, ще чекає на кваліфіковане прочитання і дослідження. Заслуж. діяч науки УРСР (1941), віце-президент АН УРСР (1946–48). Акад. АН СРСР (1958). Нагороджений держ. нагородами СРСР. Осн. праці: Старинный театр в России. І. Зачатки театра в народном быту и школьном обиходе Южной Руси-Украины. М., 1923; Украинская литература среди других славянских литератур. К., 1958; Від давнини до сучасності. Вибрані праці. У 2 т. К., 1960; Зібрання праць у п’яти т. К., 1965–1966; Творчість Максима Рильського. К., 1960. Л-ра: Гудзій М.К. Олександр Іванович Білецький. К., 1959; Про Олександра Івановича Білецького. Спогади, статті. К., 1984; Дзеверін І.О. Олександр Іванович Білецький // Радянське літературознавство. 1984. № 11; Крутікова Н.Є. Про Олександра Білецького // Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. Сторінки історії. К., 2003.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи