ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Слухай (Молотаєва) Наталія Віталіївна

31.05.1958

Місце народження: м. Прокоп’євськ Кемеров. обл., Росія.
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.

1980 закінчила філологічний ф-т, (1979–80 персональний стипендіат ім. К. Д. Ушинського), докт-ру Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті з 1980: асист., доцент., 2003 – професор. каф. російської мови філологічного ф-ту. Докт. дис. «Художній образ у дзеркалі міфу етносу: М. Лермонтов, Т. Шевченко (лінгвосеміотичний аспект)» (1996). Фахівець з синтаксису сучас. рос. мови, стилістики, шевченкознавства, міфопоетики, лінгв. тексту, лінгвокультурології, мовних технологій маніпуляції сусп. свідомістю. Автор понад 140 наук. та навч.-метод. праць. Наук. кер. понад 10 кандидат дис. У 1997–2003 – учений секретар Фахової ради з гуманіт. наук (пізніше – філології) МОН України. Автор понад 180 наук. та навч.-метод. праць. Осн. праці: Художественный образ в зеркале мифа этноса: М.Лермонтов, Т.Шевченко. К., 1995; Художественный образ в аспекте лингвистики текста (пособие к спецкурсу). Симферополь, 2000; Синтаксис современного русского языка: лекции, вопросы, задания. Ч. 1, 2. К., 2008; Методичний посібник «Лінгвістичне програмування поведінки людини». Ч. 1, 2. К., 2010; Когнітологія та концептологія в лінгвістичному висвітленні. Навчальний посібник (у співавт.). К., 2011; Язык современных масс-медиа в зеркале мифа. К., 2011; Энергии жизни: современное прочтение древних знаний о Вселенной (у співавт.). К., 2011; Світ сакрального слова Тараса Шевченка: монографія. К., 2011.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи