ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Тоцька Світлана Харитонівна

20.08.1949

Місце народження: м. Київ.

Закінчила філологічний ф-т Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті з 1975: викл. каф. російської мови ІФ. Фахівець з лексики, фразеології, орфографії, морфології, пунктуації, синтаксису сучас. рос. мови. Осн. праці: Антонимия в творчестве М.А. Булгакова // Творчество Михаила Булгакова: к столетию со дня рождения писателя: Сб. науч. трудов. К., 1992; Антитеза та її мовленнєве відтворення в тексті Шевченкового «Журнала» // Українська мова і література в Київському університеті: Зб. наук. студій. К., 1999; Восточнославянский (русский) язык: Пособие для студентов. Ч. 1–2. К., 2001 (у співавт.); Практикум по орфографии русского языка. К., 2007; Практикум по русской пунктуации. К., 2011; Практикум по русской орфографии. К., 2011.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи