ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Семінари підвищеного типу Семінари підвищеного типу

Семінари підвищеного типу (ін. назва – семінари вищого типу) створювались на підставі положення Укрголовпрофосвіти з метою поглиблення наук.-навч. підготовки найбільш здібних серйозних елементів пролетарського студентства в вузах і забезпечення там пролетарського складу майбутньої асп-ри наук.-досл. кафедр. Брати участь у роботі семінарів могли викл. та студ. останнього курсу, а також сторонні бажаючі, рекомендовані рад. пар. і громад. установами. Нормальний термін перебування у семінарах становив 2 роки. Робота з організації семінарів в КІНО розпочалася в січні 1923. Планувалося відкрити пед., іст., літ. і марксистський семінари. Перші семінари розпочали роботу з 01.12.1923. Це були пед. (кер. – відомий психолог, педагог, один з фундаторів концепції пед. рефлексології проф. С.А.Ананьїн; нараховував 38 членів) та іст. (кер. – дослідник економічної історії України XVIII-XIX ст. проф. О.П.Оглоблин, 30 членів) семінари. Осн. робота відбувалась на засіданнях, які проходили переважно по секціям, відповідно до актуальних напрямів розвитку наук. дисципліни, проте раз на місяць відбувались і загальні семінарські збори. Кількість семінарів постійно змінювалась: 1924 – 5 С. п. т.: пед., суспільствознавства, літ., фіз.-мат., зоол. У 1925/1926 н.р. їх було 19 (заг. кількість членів 262 ос., найчисельніший – семінар з ботаніки, який очолювали дир. Ботсаду, геоботанік проф. О.В.Фомін, цитогенетик проф. В.В.Фінн, дослідник фізіології, анатомії рослин, мікробіолог проф. М.Г.Холодний). У 1926/1927 н.р. кількість семінарів зменшилась до 16, однак вони об’єднали уже 305 осіб, найчисельнішим тепер був літ.-лінгвістичний семінар, яким керували проф. М.К.Грунський – один з найкращих дослідників старослов’янської філології, поети, літературознавці, літературні критики М.К.Зеров, П.П.Филипович та Б.Якубський. У 1929/1930 н.р. число семінарів значно зменшилось. Їх було лише 6, проте чисельний склад їх суттєво не змінився і становив 268 осіб. Відповідно до «Положення про семінари підвищеного типу», затверджене Держ. наук.-метод. комітетом Наркомату освіти УСРР у 1927 р., особам, які успішно працювали у семінарах, надавали рекомендації до асп-ри. З цього часу право визначати кількість, характер, а також чисельний і персональний склад семінарів, призначення їх кер. належало Правлінню КІНО. З 1929 максимальна кількість членів не повинна була перевищувати 30 осіб. Робота С. п. т. при КІНО була доволі активною і продовжувалась до його реорганізації у 1930. О.В.Ляпіна

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи