ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Слов’янської філології кафедра Слов’янської філології кафедра

Каф. історії та літератур слов’янських наріч була відкрита відповідно до тимчас. 4-річного статуту ун-ту, який прийняли 15 лип. 1842 р. Очолювали каф. професор. В.Я.Яроцький до 1875; 1875–81 – О.О.Котляревський; 1882–17 – професор. Т.Д.Флоринський; 1918–22 – Туницький М.Л. Вченими каф. велися фундамент. дослідження з історії слов’янських мов та л-р, порівн.-іст. мовознавства. На жаль, традиція славістичних досліджень була перервана у кін. 20-х поч. 30-х рр. ХХ ст. Численні реорганізації, а згодом і закриття ун-ту як «лігва контрреволюції», репресії рад. влади проти інтелігенції фактично знищили укр. славістичну школу. Коли ун-т відновили у 1933 – викладати славістичні дисципліни було вже нікому. Каф. слов’янської філології була відновлена 1946 р., з 1947 – її очолив акад. Л.А.Булаховський (до 1960). У перші повоєнні рр. студенти слов’янського відділення спец. з полоністики та богемістики. У 1955 р. підготовка фахівців із спец. «слов’янська мова і л-ра» була припинена. Слов’янські мови продовжували викладати на укр. та рос. відділеннях. З 1971 р. знову розпочато підготовку фахівців із західно- та південнослов’янської філології. У 2000 р. від каф. відокремився новий структурний підрозділ – каф. полоністики. Каф. слов’янської філології очолювали: 1960–71 – професор. Масальський Р.І., 1971–81 – доцент. Зарицький М.С., 1981–87 – доцент. Житник В.К. З 1987 каф. очолює доцент. Паламарчук О.Л. На каф. працюють 2 професор., 5 доцент., 6 викл., які здійснюють підготовку фахівців з чес., сербс., хорват., болгар. мов. Каф. здійснює обмін викл. та студентами з вузами Праги, Брна, Софії, Благоєвграду, Загреба, Бєлграда. Випускники каф. викладають у ВНЗ; працюють в установах НАН, МЗС, посольствах слов’янських країн в Україні, в культ. центрах, торг.-економ. представництвах, інозем. фірмах. Л-ра: Шульгин В. История университета св. Владимира. СПб., 1860; Владимирский-Буданов М.Ф. История императорского университета св. Владимира. К., 1884; Биографический словарь профессоров и преподавателей императорского университета св. Владимира (1834 – 1884), под ред. В.С. Иконникова. К., 1884; Славяноведение в дореволюционной России. Изучение южных и западных славян. М., 1988; Історія Київського університету. 1834 – 1959. К., 1959; Київський університет за 50 років радянської влади. К., 1967; Досталь М.Ю. До історії становлення і розвитку славістики в Київському університеті святого Володимира // Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки. К., 1993. Вип.4. С. 3–11; Паламарчук О.Л. Слов’янська філологія в Київському університеті // Київський університет як осередок національної духовності, науки, культури. Матеріали науково-теоретичної конференції, присвяченої 165-річчю університету. Гуманітарні науки. Ч. 1. К., 1999. С. 51–53.

Антоненко Оксана Володимирівна

 • Останні зміни:
03.03.1976

Місце народження: невідомо.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
1999 закінчила слов’янське відділення філологічних  ф-ту Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті з 2005 – асист. каф. слов’янської філології ІФ.

Читати далі >Багмут Алла Йосипівна

 • Останні зміни:
12.05.1929- 04.09.2008

Місце народження: м. Харків.
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
1952 закінчила Київ. ун-т, 1955 – асп-ру. У Київ. ун-ті: 1955–57 – викл., 1997–2004 – професор. каф. слов’янської філології.

Читати далі >Білик Наталія Леонідівна

 • Останні зміни:
05.04.1973

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
1995 закінчила Київ. ун-т; асп-ру. У Київ. ун-ті: з 2003 – асист. каф. слов’янської філології, з 2007 – дир. Центру славістики при Київ. ун-ті, з 2008 – доцент. каф. слов’янської філології.

Читати далі >Бондар Ірина Петрівна

 • Останні зміни:
01.06.1929- 01.01.2008

Місце народження: м. Лесковац, Югославія.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1953 закінчила Софійський держ. ун-т. У Київ. ун-ті: з 1973 – старш. викл., з 1978 – доцент. каф. слов’янської філології.

Читати далі >Булаховський Леонід Арсенійович

 • Останні зміни:
14.04.1888- 04.04.1961

Місце народження: м. Харків.
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Чл.-кор. АН СРСР, засл. діяч науки УРСР. 1910 закінчив Харків. ун-т. У Київ. ун-ті: 1944–60 – професор., 1947–60 – зав. каф. слов’янської філології.

Читати далі >Вервес Григорій Давидович

 • Останні зміни:
15.04.1920- 09.01.2001

Місце народження: с. Петрове (тепер смт) Кіровоград. обл..
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
Вищу освіту, в зв’язку з війною, здобував прискорено – закінчив 1942 Об’єднаний Укр. ун-т у м. Кизил-Орда Казахської РСР, далі освіту набував самостійно, в чому йому допомагали відомі науковці старшого покоління. У Київ. ун-ті працював 1996–99: професор. (1962) каф. слов’янської філології.

Читати далі >Даниленко Людмила Іванівна

 • Останні зміни:
16.10.1956

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1981 закінчила слов’янське відділення філологічного  ф-ту Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті з 1996: асист., доцент кафедри слов’янської філології ІФ.

Читати далі >Дем’яненко (Колошенко) Наталія Борисівна

 • Останні зміни:
28.07.1969

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1993 закінчила філологічний  ф-т, 1999 – асп-ру Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1993–96 – старш. лаборант, з 1996 – асист. каф. слов’янської філології; з 2005 – доцент. каф. полоністики ІФ.

Читати далі >Деркач (Ткаченко) Олена Михайлівна

 • Останні зміни:
26.06.1981

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
2003 закінчила ІФ, асп-ру Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті з 2003: асист. каф. слов’янської філології ІФ.

Читати далі >Дзюба-Погребняк Олена Іванівна

 • Останні зміни:
28.11.1964

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1987 закінчила філологічний  ф-т Київ. ун-ту, відділення слов’янської філології. У Київ. ун-ті з 1995: асист., з 2000 – доцент. каф. слов’янської філології.

Читати далі >Житник Володимир Костянтинович

 • Останні зміни:
28.11.1938

Місце народження: с. Великі Будища Диканського р-ну Полтав. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1961 закінчив Київ. ун-т, 1965–68 навчався в асп-рі. У Київ. ун-ті: асист. (1968–75), старш. викл. (1975–78), доцент. (1978–81), зав. каф. (1981–87), доцент. (1987–94) каф. слов’янської філології.

Читати далі >Зарицький Микола Степанович

 • Останні зміни:
30.05.1921- 02.06.2014

Місце народження: м. Брацлав Немирів. р-ну Вінниц. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: професор.
Навчався на філологічний  ф-ті ОДУ; закінчив філологічний  ф-т (1953) і асп-ру Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті 1956–91: асист., старш. викл., старш. наук. співроб., доцент. каф. російської мови філологічного  ф-ту, зав. каф. слов’янської філології (1971–81).

Читати далі >Калениченко Марія Михайлівна

 • Останні зміни:
25.12.1973

Місце народження: м. Боярка Києво-Святошин. р-ну Київ. обл..
1996 закінчила Київ. ун-т. У Київ. ун-ті працює з 1999 – асист. каф. слов’янської філології.

Читати далі >Коваль-Костинська Оксана Володимирівна

 • Останні зміни:
13.07.1947

Місце народження: м. Тернопіль.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1970 закінчила Київ. ун-т, 1975 – асп. У Київ. ун-ті працювала з 1975 – викл., доцент. каф. слов’янської філології.

Читати далі >Левінська Станіслава Йосипівна

 • Останні зміни:
26.07.1922

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1948 закінчила філологічний  ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті працювала 1974–87: доцент. каф. слов’янської філології, викл. польс. мови та л-ри.

Читати далі >Лук’яненко Олександр Митрофанович

 • Останні зміни:
22.07.1879- 20.08.1974

Місце народження: м. Київ.
1903 закінчив Київ. ун-т. У Київ. ун-ті працював 1907–20: приват-доцент.; 1911–12 – зав. каф. слов’янської філології; 1912–20 – професор. цієї каф. та каф. порівняльного мовознавства.

Читати далі >Мамалига Анастасія Іванівна

 • Останні зміни:
31.07.1940

Місце народження: с. Трипілля Київ. обл..
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчила філологічний факультет Київського університету (1963), аспірантуру (1968), докторантуру(1984) Київського університету. У Київському університеті: 1963–65 старший лаборант загальнонаукового факультету, 1968–69 молодший науковий співробітник групи слов’янської філології, 1969–71 в. о. доцент кафедри російської мови філологічного факультету; 1971–89 доцент, з 1989 професор кафедри стилістики (тепер кафедра мови та стилістики) Інституту журналістики.

Читати далі >Матвієнко Антоніна Михайлівна

 • Останні зміни:
12.04.1928

Місце народження: с. Нелюбівка Диканськ. р-ну Полтав. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
1952 закінчила Київ. ун-т. Мол. наук. співроб., 1964–66 – в. о. доцент. каф. слов’янської філології.

Читати далі >Машек Олексій Антонович

 • Останні зміни:
01.07.1907

Місце народження: Київ. губ. .
В 1940 Закінчив Харків. планово-економ. ін-т. В Київ. ун-ті з 1946: викл. чес мови на філологічний  ф-ті, 1948 – старш. викл. каф. слов’янської філології.

Читати далі >Назаренко Лілія Юріївна

 • Останні зміни:
23.09.1960

Місце народження: м. Запоріжжя.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
В 1982 закінчила слов’янське відділення філологічного ф-ту Київ. ун-ту. 1989–91 – асист. та старш. викл. каф. заг. мовознавства Запоріз. держ. ун-ту. В Київ. ун-ті з 1991: асист., доцент. (1998) каф. слов’янської філології філологічного ф-ту; 1994–2000 рр. в. о. заст. декана філологічного ф-ту з міжн. зв’язків.

Читати далі >Непорожня (Полюхович) Надія Олександрівна

 • Останні зміни:
09.09.1948- 01.01.2001

Місце народження: м. Яготин Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
1966–71 навчалась на філологічному ф-ті Київ. ун-ту, в асп-рі. В Київ. ун-ті 1976–89: асист., старш. викл. каф. слов’янської філології.

Читати далі >Паламарчук Ольга Леонідівна

 • Останні зміни:
09.05.1951

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1973 закінчила Київ. ун-т, навчалася в асп-рі на каф. слов’янської філології, закінчила асп-ру на каф. чес. мови Карлового ун-ту (Прага, Чеська Респ.). В Київ. ун-ті: 1977–87 – викл.; з 1987 – зав. каф. слов’янської філології.

Читати далі >Палій Оксана Павлівна

 • Останні зміни:
12.11.1966

Місце народження: м. Єйськ Краснодар. краю Росія.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1988 закінчила Київ. ун-т, асп-ру при Ін-ті л-ри АН України. В Київ. ун-ті з 2000: асист., доцент. (2006) каф. слов’янської філології.

Читати далі >Пасічна Воліна Петрівна

 • Останні зміни:
25.05.1928- 01.01.2002

Місце народження: с. Красилівка Броварск. р-ну Київ. обл..
В 1951 закінчила слов’янське відділення філологічного ф-ту Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті: 1951–54 – викл. чес. мови каф. слов’янської філології, 1958–59 – в. о. доцент. цієї ж каф.

Читати далі >Пацеєвська Олена Станіславівна

 • Останні зміни:
22.08.1969

Місце народження: м. Київ.
1993 закінчила відділення слов’янської філології філологічного ф-ту Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті: 1994 – асист. каф. слов’янської філології, 2000 – асист. каф. полоністики.

Читати далі >Пащенко Євген Миколайович

 • Останні зміни:
09.09.1950

Місце народження: м. Воркута Комі АРСР.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
1970–74 рр. навчався у Белград. ун-ті; 1970–75 рр. – на філологічний ф-ті Київ. ун-ту (заочно). В Київ. ун-ті: 1989–1995 рр. – старш. викл., з 1993 – доцент. каф. слов’янської філології.

Читати далі >Петровська Леся Євгенівна

 • Останні зміни:
25.06.1979

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
У 2001 р. закінчила ІФ, асп-ру Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті з 2009: асист. каф. слов’янської філології ІФ.

Читати далі >Радишевський Ростислав Петрович

 • Останні зміни:
28.03.1948

Місце народження: с. Бухарів Остроз. р-ну Рівнен. обл..
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
Чл.-кор. НАН України. У 1975 закінчив Київ. ун-т. З 1978 – наук. співроб. Ін-ту л-ри НАН України. В Київ ун-ті: 1998–2000 професор. каф. слов’янської філології, 2000 – зав. новоствореної каф. полоністики.

Читати далі >Радченко Костянтин Федорович

 • Останні зміни:
02.06.1872- 22.04.1908

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: магістр слов’янської філології.
1894 р. закінчив іст.-філологічний ф-т Київ. Імп. Ун-ту св. Володимира. В Київ. ун-ті 1900–01 – приват-доцент. іст.-філологічного ф-ту.

Читати далі >Рудяков Павло Миколайович

 • Останні зміни:
03.12.1956

Місце народження: м. Одеса.
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
В 1980 закінчив Київ. ун-т. В Київ. ун-ті з 1996: доцент., професор. (2001) каф. слов’янської філології.

Читати далі >Смоліна Майя Миколаївна

 • Останні зміни:
07.12.1948- 05.04.1997

Місце народження: с. Шахти Скопинського р-ну Рязан. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1970 закінчила Київ. ун-т, 1977 – асп-ру. В Київ. ун-ті: 1974 – асист., 1993 – доцент. каф. слов’янської філології.

Читати далі >


Флоринський Тимофій Дмитрович

 • Останні зміни:
28.10.1854- 02.05.1919

Місце народження: м. С.-Петербург.
Науковий ступінь: доктор слов’янської філології.
Наукове звання: ординарний професор по кафедрі слов’янської філології.
Закінчив 1876 іст.-філол. ф-т С.-Петерб. ун-ту. У 1876–79 залишений при ун-ті для підготовки до проф. звання. 1881 склав іспити на ступінь магістра слов’ян. філології. В ун-ті св. Володимира: 1882 обраний Радою ун-ту доц. каф. слов’ян. філології. Ордин. проф. (05.05.1888), заслуж. проф. (14.02.1907). Декан іст.-філол. ф-ту (12.09.1890–1905).

Читати далі >Хайдер (Ємець) Тетяна Василівна

 • Останні зміни:
05.03.1965

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
У 1988 р. закінчила філологічний ф-т (відділення слов’янської філології) Київ. ун-ту. З 1988 р. працювала в Ін-ті мовознавства ім. О.Потебні НАН України. У 1993 р. втупила до асп-ри. В Київ. ун-ті з 1994: асист. каф. слов’янської філології, з 2001 – асист., з 2009 – доцент. каф. полоністики.

Читати далі >Черниш Тетяна Олександрівна

 • Останні зміни:
02.03.1953

Місце народження: смт Буча Київ. обл..
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
З 1971 навчалась на слов’янському відділенні філологічного ф-ту Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті з 1987: 1987–89 асист., 1989–94 старш. викл., 1994–2000 доцент. каф. слов’янської філології, 2000–05 доцент. каф. полоністики, з 2005 професор. цієї каф.

Читати далі >
Персоналії 1 — 35 з 37
Початок | Поперед. | 1 2 | Наст. | Кінець Всі

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи