ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Антоненко Оксана Володимирівна

03.03.1976

Місце народження: невідомо.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.

1999 закінчила слов’янське відділення філологічних  ф-ту Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті з 2005 – асист. каф. слов’янської філології ІФ. Кандидат дис. «Словотвірна структура назв діяча в сучасній чеській літературній мові» (2005). Викладає курси та спецкурси «Сучасна чеська мова», «Країнознавство», «Історія чеської культури», «Актуальні питання сучасної славістики». Осн. напрями наук. діяльності: словотвірна система сучас. слов’янських мов, заг. теорія словотвору, порівняльна характеристика способів номінації у слов’янських мовах. Осн. праці: Kultura českého národa – tradice a současnost (2006), Українсько-чеський словник (2008); Словотвірна структура чеських іменників-агентивів у характерологічному висвітленні (2007).

Автор:

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи