ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Булаховський Леонід Арсенійович

14.04.1888- 04.04.1961

Місце народження: м. Харків.
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.

Чл.-кор. АН СРСР, засл. діяч науки УРСР. 1910 закінчив Харків. ун-т. У Київ. ун-ті: 1944–60 – професор., 1947–60 – зав. каф. слов’янської філології. 1944–61 – дир. Ін-у мовознавства АН УРСР; 1957–61 – голова Укр. комітету славістів. Фахівець у галузі акцентології, лексики, граматики східнослов’янських мов. Акад. АН УРСР (1939), чл.-кор. АН СРСР (1946), засл. діяч науки УРСР (1941). Автор понад 400 наук. праць з питань заг. мовознавства, славістики, україністики, русистики. Осн. праці: Виникнення і розвиток літературних мов, 1941, 1947; Вступ до мовознавства. Ч.2, 1953; Нариси з питань загального мовознавства, 1955; Акцентологічний коментарій до чеської мови, 1953, 1956; Граматична індукція в слов’янському відмінюванні, 1956, 1957. Л-ра: УРЕ. Т.2. К., 1978. С. 68; Українська літературна енциклопедія. Т.1. К., 1988. С. 246; Славяноведение в дореволюционной России. Биобиблиограф. словарь. М., 1979. С. 88; Булахов М.Г. Восточнославянские языковеды. Библиограф. словарь. Т.2. Минск, 1977. С.61–78; Лукінова Т.Б. Лінгвістична спадщина Л.А. Булаховського і радянська славістика. К., 1978; Щукин А.Н. Лингводидактический энциклопедический словарь. М., 2007. С. 425.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи