ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Назаренко Лілія Юріївна

23.09.1960

Місце народження: м. Запоріжжя.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.

В 1982 закінчила слов’янське відділення філологічного ф-ту Київ. ун-ту. 1989–91 – асист. та старш. викл. каф. заг. мовознавства Запоріз. держ. ун-ту. В Київ. ун-ті з 1991: асист., доцент. (1998) каф. слов’янської філології філологічного ф-ту; 1994–2000 рр. в. о. заст. декана філологічного ф-ту з міжн. зв’язків. Кандидат дис. «Чеська компаративна фразеологія: структура, семантика, функції» (1989). Читала лекції і вела практ. заняття курсів «Сучасна чеська мова», «Історія чеської мови», «Історична граматика чеської мови» для студентів-славістів спец. «чес. мова і л-ра». Вела спецкурси «Фразеологія чеської мови», «Синтаксис сучасної чеської мови». У 1997 – лектор укр. мови в Ун-ті м. Гранада (Іспанія). З березня 2002 – лектор укр. мови в Карловому ун-ті у Празі (Чеська Респ.). Наук. інтереси: фразеологія, стилістика, соціолінгв. Місце роботи: Прага, пед. ф-т Карлового ун-ту, каф. русистики і лінгводидактики. Осн. праці: Про адекватність художнього перекладу. Калькування чеської компаративної фразеології // Радянське літературознавство. №2. 1988. С. 56–64; До питання про видозміни форми фразеологічних одиниць // Мовознавство. №4. 1989; Лінгводидактичні аспекти вивчення національної своєрідності образної картини світу чехів та українців // Проблеми слов’янознавства. Вип.50. Л., 1999. С. 43–47; Особливості мови українських засобів масової інформації 90-х років ХХ ст. – поч. ХХІ ст.: лексико-фразеологічний аспект // Ukrainica brunensia I. Ukrajinistika – minulost, přítomnost, budoucnost. Brno, 2004. С.167–175; Языковые средства образности в русском и чешском политическом дискурсе // Dialog kultur IV. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. Hradec Králové. 23. 24.1.2007. С. 121–129.

Автор: О. Суховій

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи